«Акт коригування»

Важливо

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

Таблиця 1 - Специфікація «Акта коригування» (XML)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

UAECMR_ACT

M

(початок документа)

ACT

M

(початок змісту документа)

ExchangedDocumentContext

M

Технічні дані (початок блоку)

ram:SpecifiedTransactionID

M

string

Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (початок блоку)

ram:ID

M

string

код документа

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (закінчення блоку)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту визначеного документа (початок блоку)

ram:ID

M

unsignedByte

підтип документа (Акт коригування)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту визначеного документа (закінчення блоку)

ExchangedDocumentContext

Технічні дані (закінчення блоку)

ExchangedDocument

M

Реквізити Акта (початок блоку)

ram:ID

M

string

номер документа

ram:IssueDateTime

M

Дата і час складання документа (початок блоку)

udt:DateTime

datetime

Дата і час складання Акта

ram:IssueDateTime

Дата і час складання документа (закінчення блоку)

ram:Remarks

O

string

Інші примітки

ram:IssueLogisticsLocation

M

Місце складання документа (початок блоку)

ram:Name

M

string

Найменування місця складання Акта

ram:Description

M

string

Опис (адреса) місця складання Акта

ram:IssueLogisticsLocation

Місце складання документа (закінчення блоку)

ExchangedDocument

Реквізити Акта (закінчення блоку)

AdjustmentActPayload

M

Інформація про Акт (початок блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

M

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (ТТН)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (закінчення блоку)

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

M

Дані е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:ID

M

string

Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)

ram:URIID

O

string

посилання на документ

ram:MIMECode

O

string

MIME типізація

ram:SizeMeasure

O

long

розмір файлу в байтах

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

Дані е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

-/M

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа. Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (Акт); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (Акта)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (Акта); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (закінчення блоку)

InitiatorTradeParty

M

Ініціатор акта (Замовник) (початок блоку). Тут наведено приклад, коли ініціатором Акта є Замовник (який не є ні Вантажовідправником, ні Вантажоодержувачем) - в документа буде чотири сторони-підписувачі: Замовник, Вантажовідправник, Перевізник та Вантажоодержувач

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Замовника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Замовника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Замовника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей

InitiatorTradeParty

Ініціатор акта (Замовник) (закінчення блоку). Тут наведено приклад, коли ініціатором Акта є Замовник (який не є ні Вантажовідправником, ні Вантажоодержувачем) - в документа буде чотири сторони-підписувачі: Замовник, Вантажовідправник, Перевізник та Вантажоодержувач

ConsignorTradeParty

M

Вантажовідправник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажовідправника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

ConsignorTradeParty

Вантажовідправник (закінчення блоку)

CarrierTradeParty

M

Перевізник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

CarrierTradeParty

Перевізник (закінчення блоку)

ConsigneeTradeParty

O

Вантажоодержувач (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ConsigneeTradeParty

Вантажоодержувач (закінчення блоку)

AdjustedSupplyChainConsignment

M

Таблиця коригувань (початок блоку)

ram:ConsignorTradeParty

O

Вантажовідправник (початок блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажовідправника (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить відвантаження (списання) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Вантажовідправника (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Вантажовідправника (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (закінчення блоку)

ram:ConsignorTradeParty

Вантажовідправник (закінчення блоку)

ram:ConsigneeTradeParty

O

Вантажоодержувач (початок блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажоодержувача (юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

O

Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (закінчення блоку)

ram:ConsigneeTradeParty

Вантажоодержувач (закінчення блоку)

ram:CarrierTradeParty

O

Перевізник (початок блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Перевізника (юридична адреса суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Перевізника (юридична адреса суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг) (закінчення блоку)

ram:CarrierTradeParty

Перевізник (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - FW)

O

Експедитор (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Експедитора. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Експедитора. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Експедитора (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Експедитор - FW). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

O

Юридична адреса Експедитора (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Експедитора (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, з яким вантажовідправник (замовник) уклав договір траспортного експедирування (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - FW)

Експедитор (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - OB)

O

Замовник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Замовника. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Замовника. ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або РНОКПП фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

O

Юридична адреса Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Замовника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або адреса реєстрації фізичної особи, що проводить оплату транспортної роботи і послуг (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - OB)

Замовник (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - WD)

O

Проміжний склад. Більш детальна інформація про проміжні перевантаження, якщо вона є, надається Перевізником у блоці Маршрутизація (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Проміжного складу. ЄДРПОУ підприємства (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Проміжного складу. ЄДРПОУ підприємства (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Проміжний склад - WD). Довідник ролей

ram:PostalTradeAddress

O

Юридична адреса Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Проміжного складу (Вантажовідправник/Перевізник/Експедитор/Вантажоодержувач/Товарний склад), що приймає від Перевізника на тимчасове зберігання вантаж (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - WD)

Проміжний склад. Більш детальна інформація про проміжні перевантаження, якщо вона є, надається Перевізником у блоці Маршрутизація (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - COP)

O

Компанія, що надає охоронні послуги (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Охоронної компанії. ЄДРПОУ підприємства, що надає охоронні послуги вантажу під час перевезення (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ / РНОКПП

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Охоронної компанії. ЄДРПОУ підприємства, що надає охоронні послуги вантажу під час перевезення (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Охоронної компанії, що надає охоронні послуги вантажу під час перевезення

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Охоронна компанія - COP). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ представника Замовника, який уповноважений супроводжувати вантаж, що підлягає спеціальній охороні

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:NotifiedTradeParty (роль - COP)

Компанія, що надає охоронні послуги (закінчення блоку)

ram:CarrierAcceptanceLogisticsLocation

O

Пункт навантаження (початок блоку)

ram:ID

M

Код КАТОТТГ пункту навантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

КАТОТТГ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Код КАТОТТГ пункту навантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Найменування пункту навантаження

ram:TypeCode

M

string

Тип операції: 5 - навантаження; 10 - розвантаження

ram:Description

M

string

Опис (адреса) пункту навантаження

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

M

Географічні координати (початок блоку)

ram:LatitudeMeasure

O

string

Широта

ram:LongitudeMeasure

O

string

Довгота

ram:SystemID

M

Код GLN (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

GLN

value

M

decimal

Значення

ram:SystemID

Код GLN (закінчення блоку)

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

Географічні координати (закінчення блоку)

ram:CarrierAcceptanceLogisticsLocation

Пункт навантаження (закінчення блоку)

ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation

O

Пункт розвантаження (початок блоку)

ram:ID

M

Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

КАТОТТГ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Найменування пункту розвантаження

ram:TypeCode

M

string

Тип операції: 5 - навантаження; 10 - розвантаження

ram:Description

M

string

Опис (адреса) пункту розвантаження

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

M

Географічні координати (початок блоку)

ram:LatitudeMeasure

O

string

Широта

ram:LongitudeMeasure

O

string

Довгота

ram:SystemID

M

Код GLN (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

GLN

value

M

decimal

Значення

ram:SystemID

Код GLN (закінчення блоку)

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

Географічні координати (закінчення блоку)

ram:ConsigneeReceiptLogisticsLocation

Пункт розвантаження (закінчення блоку)

ram:DeliveryTransportEvent

O

Розвантажувальні роботи (початок блоку)

ram:ID

O

string

Порядковий номер події (події завжди нумеруються в порядку поступового зростання за принципом N+1)

ram:TypeCode

O

string

Тип операції (розвантаження=5, завантаження=10)

ram:Description

O

string

Опис

ram:ActualOccurrenceDateTime

O

Дата і час прибуття автомобіля на розвантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ActualOccurrenceDateTime

Дата і час прибуття автомобіля на розвантаження (закінчення блоку)

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

O

Дата і час вибуття автомобіля з-під розвантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

Дата і час вибуття автомобіля з-під розвантаження (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

O

Час простою (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код DOWNTIME

ram:Content

O

unsignedByte

Час (години) простою під розвантаженням

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

Час простою (закінчення блоку)

ram:DeliveryTransportEvent

Розвантажувальні роботи (закінчення блоку)

ram:PickUpTransportEvent

M

Навантажувальні роботи (початок блоку)

ram:ID

O

string

Порядковий номер події (події завжди нумеруються в порядку поступового зростання за принципом N+1)

ram:TypeCode

O

string

Тип операції (розвантаження=5, завантаження=10)

ram:Description

O

string

Опис

ram:ActualOccurrenceDateTime

O

Дата і час прибуття автомобіля під навантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ActualOccurrenceDateTime

Дата і час прибуття автомобіля під навантаження (закінчення блоку)

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

O

Дата і час вибуття автомобіля з-під навантаження (початок блоку)

udt:DateTime

O

datetime

Дата та час

ram:ScheduledOccurrenceDateTime

Дата і час вибуття автомобіля з-під навантаження (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

O

Час простою (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код DOWNTIME

ram:Content

O

unsignedByte

Час (години) простою під навантаженням

ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME)

Час простою (закінчення блоку)

ram:PickUpTransportEvent

Навантажувальні роботи (закінчення блоку)

ram:IncludedSupplyChainConsignmentItem

O

Відомості про вантаж (початок блоку)

ram:GlobalID

O

Код УКТЗЕД продукції (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

УКТЗЕД

value

O

string

Значення

ram:GlobalID

Код УКТЗЕД продукції (закінчення блоку)

ram:NatureIdentificationTransportCargo

O

Найменування вантажу

ram:Identification

O

string

Найменування вантажу

ram:NatureIdentificationTransportCargo

Найменування вантажу

ram:ApplicableTransportDangerousGoods

O

Клас небезпечних речовин (початок блоку)

ram:UNDGIdentificationCode

O

decimal

Клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж (у разі перевезення небезпечних вантажів). Код UNDG, 0 - якщо не використовується

ram:ApplicableTransportDangerousGoods

Клас небезпечних речовин (закінчення блоку)

ram:AssociatedReferencedDocument

O

Документи з вантажем (початок блоку)

ram:ID

O

string

Номер документа, який водій отримує від вантажовідправника і передає вантажоодержувачеві разом з вантажем (товарні, залізничні накладні, сертифікати, свідоцтва тощо)

ram:Remarks

O

string

UUID супровідного документа

ram:AssociatedReferencedDocument

Документи з вантажем (закінчення блоку)

ram:TransportLogisticsPackage

O

Транспортно-логістичний пакет. ВАЖЛИВО: в Україні дозволяється лише один LogisticsPackage для одного ConsignmentItem! (початок блоку)

ram:ItemQuantity

O

decimal

Кількість місць, які визначаються за кожним найменуванням вантажу (це можуть бути ящики, кошики, мішки тощо; якщо вантаж упаковано на піддонах - вказують кількість піддонів)

ram:TypeCode

O

string

Вид пакування (Довідник видів упаковок)

ram:Type

O

string

Одиниця виміру для ItemQuantity

ram:PhysicalLogisticsShippingMarks

O

Маркування (початок блоку)

ram:Marking

O

string

Назва транспортної упаковки (вільна назва), в якій перевозиться вантаж

ram:BarcodeLogisticsLabel

O

Штрихкод товару (початок блоку)

ram:ID

O

string

Штрихкод товару

ram:BarcodeLogisticsLabel

Штрихкод товару (закінчення блоку)

ram:PhysicalLogisticsShippingMarks

Маркування (закінчення блоку)

ram:TransportLogisticsPackage

Транспортно-логістичний пакет (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом VENDOR_CODE)

O

Артикул товару (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код VENDOR_CODE

ram:Content

O

string

Артикул товару

ram:ApplicableNote (з кодом VENDOR_CODE)

Артикул товару (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом QUANTITY)

O

Кількість товару (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код QUANTITY

ram:Content

O

string

Кількість товару

ram:ApplicableNote (з кодом QUANTITY)

Кількість товару (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом URL)

O

Посилання на документ (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код URL

ram:Content

O

string

Посилання на документ

ram:ApplicableNote (з кодом URL)

Посилання на документ (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BASE_UOM)

O

Одиниця виміру кількості (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код BASE_UOM

ram:Content

O

string

Одиниця виміру кількості товару для QUANTITY

ram:ApplicableNote (з кодом BASE_UOM)

Одиниця виміру кількості (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BUYER_CODE)

O

Артикул покупця (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код BUYER_CODE

ram:Content

O

string

Артикул покупця (використовується для ідентифікації товарної позиції при прийманні)

ram:ApplicableNote (з кодом BUYER_CODE)

Артикул покупця (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом PRICE_WITH_VAT)

O

Ціна за одиницю з ПДВ (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код PRICE_WITH_VAT

ram:Content

O

string

Ціна за одиницю з ПДВ

ram:ApplicableNote (з кодом PRICE_WITH_VAT)

Ціна за одиницю з ПДВ (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом SUM_WITHOUT_VAT)

O

Загальна сума без ПДВ (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код SUM_WITHOUT_VAT

ram:Content

O

string

Загальна сума без ПДВ

ram:ApplicableNote (з кодом SUM_WITHOUT_VAT)

Загальна сума без ПДВ (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом RETURN_TARE)

O

Ознака «зворотня тара» (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код RETURN_TARE

ram:Content

O

string

Ознака «зворотня тара»

ram:ApplicableNote (з кодом RETURN_TARE)

Ознака «зворотня тара» (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом NET_WEIGHT)

O

Маса нетто (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код NET_WEIGHT

ram:Content

O

string

Маса нетто

ram:ApplicableNote (з кодом NET_WEIGHT)

Маса нетто (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_QUANTITY)

O

Кількість транспортної упаковки (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код RTP_QUANTITY

ram:Content

O

string

Кількість транспортної упаковки (використовується для обліку оборотної тари)

ram:ApplicableNote (з кодом RTP_QUANTITY)

Кількість транспортної упаковки (закінчення блоку)

ram:IncludedSupplyChainConsignmentItem

Відомості про вантаж (закінчення блоку)

ram:DeliveryInstructions

O

Вид перевезень (початок блоку)

ram:Description

O

string

Опис (вид роботи перевізника: за відрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покілометровим тарифом, централізовані перевезення тощо)

ram:DescriptionCode

O

string

Код (TRANSPORTATION_TYPE)

ram:DeliveryInstructions

Вид перевезень (закінчення блоку)

AdjustedSupplyChainConsignment

Таблиця коригувань (закінчення блоку)

InitiatorNotes

M

string

Короткий або повний опис причин складання акта (Замовник)

ConsignorNotes

O

string

Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Вантажовідправник)

CarrierNotes

O

string

Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)

ConsigneeNotes

O

string

Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Вантажоодержувач)

AdjustmentActPayload

Інформація про Акт (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

M

Інформація про відповідальних осіб (початок блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=ОВ)

M

Інформація про відповідальних осіб Замовника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Замовника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП водія (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Замовника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Замовника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=ОВ)

Інформація про відповідальних осіб Замовника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CZ)

M

Інформація відповідальних осіб Вантажовідправника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Вантажовідправника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Вантажовідправника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Вантажовідправника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CZ)

Інформація відповідальних осіб Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

M

Інформація про Перевізника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Перевізника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

Інформація про Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

O

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Вантажоодержувача

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

Інформація про відповідальних осіб (закінчення блоку)

ACT

(закінчення змісту документа)

UaSignatureStorage

M

Підписи (початок блоку)

VisualReferencedDocument

O

Графічне відображення документа (початок блоку)

ram:TypeCode

O

string

Тип (916 - Акт). Довідник кодів документів

ram:Remarks

O

string

Графічне зображення Акта в base64

VisualReferencedDocument

Графічне відображення документ (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=OB)

M

КЕП Замовника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Замовника)

Position

O

string

Посада підписанта (Замовника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Замовника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Замовника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Замовника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=OB)

КЕП Замовника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

M

КЕП Вантажовідправника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

O

string

Роль підписанта (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

PartySignature

O

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

O

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажовідправника (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

КЕП Вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

M

КЕП Перевізника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Перевізника)

Position

O

string

Посада підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

КЕП Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

M

КЕП Вантажоодержувача (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

O

string

Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

PartySignature

O

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

O

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

КЕП Вантажоодержувача (закінчення блоку)

UaSignatureStorage

Підписи (закінчення блоку)

UAECMR_ACT

(закінчення документа)

Приклад "Акта коригування"


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.