«Акт розбіжностей про вантаж»

Важливо

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

Таблиця 1 - Специфікація «Акта розбіжностей про вантаж» (XML)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

UAECMR_ACT

M

(початок документа)

ACT

M

(початок змісту документа)

ExchangedDocumentContext

M

Технічні дані (початок блоку)

ram:SpecifiedTransactionID

M

string

Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (початок блоку)

ram:ID

M

string

код документа

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (закінчення блоку)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту визначеного документа (початок блоку)

ram:ID

M

unsignedByte

підтип документа (Акт розбіжностей про вантаж)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту визначеного документа (закінчення блоку)

ExchangedDocumentContext

Технічні дані (закінчення блоку)

ExchangedDocument

M

Реквізити Акта (початок блоку)

ram:ID

M

string

номер документа

ram:IssueDateTime

M

Дата і час складання документа (початок блоку)

udt:DateTime

datetime

Дата і час складання Акта

ram:IssueDateTime

Дата і час складання документа (закінчення блоку)

ram:Remarks

O

string

Інші примітки

ram:IssueLogisticsLocation

M

Місце складання документа (початок блоку)

ram:Name

M

string

Найменування місця складання Акта

ram:Description

M

string

Опис (адреса) місця складання Акта

ram:IssueLogisticsLocation

Місце складання документа (закінчення блоку)

ExchangedDocument

Реквізити Акта (закінчення блоку)

DisagreementActPayload

M

Інформація про Акт (початок блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

M

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (ТТН)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (закінчення блоку)

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

M

Дані е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:ID

M

string

Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)

ram:URIID

O

string

посилання на документ

ram:MIMECode

O

string

MIME типізація

ram:SizeMeasure

O

long

розмір файлу в байтах

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

Дані е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

-/M

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа. Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (Акт); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (Акта)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (Акта); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (закінчення блоку)

ConsigneeTradeParty

M

Вантажоодержувач (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ConsigneeTradeParty

Вантажоодержувач (закінчення блоку)

CarrierTradeParty

M

Перевізник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

CarrierTradeParty

Перевізник (закінчення блоку)

DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentItem

M

Розбіжності щодо кількісних характеристик вантажу (початок блоку)

SequenceNumeric

M

int

Порядковий номер рядка в таблиці

NatureIdentificationTransportCargo

M

Найменування вантажу (номер контейнера) за ТТН (початок блоку)

ram:Identification

M

string

Найменування вантажу

NatureIdentificationTransportCargo

Найменування вантажу (номер контейнера) за ТТН (закінчення блоку)

TransportLogisticsPackageType

M

string

Одиниця виміру

DisagreementItemQuantity

O

Відхилення за кількістю місць (початок блоку)

OriginalItemQuantity

M

decimal

Кількість місць за ТТН

ActualItemQuantity

O

decimal

Кількість місць фактична

DeltaItemQuantity

O

Відхилення (початок блоку)

Quantity

O

decimal

Кількість місць Відхилення. Різниця між фактом та даними з ТТН - розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення

Explanation

O

string

причина відхилення за кількістю місць (недостача/надлишок, бій тощо)

DeltaItemQuantity

Відхилення (закінчення блоку)

DisagreementItemQuantity

Відхилення за кількістю місць (закінчення блоку)

DisagreementGrossWeightMeasure

O

Відхилення за масою брутто, кг (початок блоку)

OriginalGrossWeightMeasure

M

Маса брутто за ТТН (початок блоку)

unitCode

M

string

код одиниці виміру (KGM)

value

M

decimal

Значення; точність=0,1

OriginalGrossWeightMeasure

Маса брутто за ТТН (закінчення блоку)

ActualGrossWeightMeasure

O

Маса брутто Фактична (початок блоку)

unitCode

M

string

код одиниці виміру (KGM)

value

M

decimal

Значення; точність=0,1

ActualGrossWeightMeasure

Маса брутто Фактична (закінчення блоку)

DeltaGrossWeightMeasure

O

Відхилення (початок блоку)

Measure

O

Маса брутто Відхилення. Різниця між фактом та даними з ТТН, розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення (початок блоку)

unitCode

M

string

код одиниці виміру (KGM)

value

M

decimal

Значення; точність=0,1

Measure

Маса брутто Відхилення. Різниця між фактом та даними з ТТН, розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення (закінчення блоку)

Explanation

O

string

причина відхилення за масою (недостача/надлишок тощо)

DeltaGrossWeightMeasure

Відхилення (закінчення блоку)

DisagreementGrossWeightMeasure

Відхилення за масою брутто, кг (закінчення блоку)

DisagreementInvoiceAmount

O

Відхилення за сумою (початок блоку)

OriginalInvoiceAmount

M

Загальна сума з ПДВ за ТТН (початок блоку)

currencyID

M

string

код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення; точність=0,01

OriginalInvoiceAmount

Загальна сума з ПДВ за ТТН (закінчення блоку)

ActualInvoiceAmount

O

Загальна сума з ПДВ Фактична (початок блоку)

currencyID

M

string

код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення; точність=0,01

ActualInvoiceAmount

Загальна сума з ПДВ Фактична (закінчення блоку)

DeltaInvoiceAmount

O

Відхилення (початок блоку)

Amount

O

Загальна сума з ПДВ Відхилення. Різниця між фактом та даними з ТТН, розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення (початок блоку)

currencyID

M

string

код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення; точність=0,01

Amount

Загальна сума з ПДВ Відхилення. Різниця між фактом та даними з ТТН, розраховується системою автоматично і тільки для тих даних, за якими вказано фактичне значення (закінчення блоку)

Explanation

O

string

причина відхилення за сумою

DeltaInvoiceAmount

Відхилення (закінчення блоку)

DisagreementInvoiceAmount

Відхилення за сумою (закінчення блоку)

DisagreementOtherNotes

O

string

Інші зауваження. Коментарі щодо виявлених розбіжностей по кожному рядку (найменуванню вантажу)

DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentItem

Розбіжності щодо кількісних характеристик вантажу (закінчення блоку)

DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentSummary

M

Розбіжності щодо кількісних характеристик вантажу (сумарні показники) (початок блоку)

OriginalGrossWeightMeasure

M

Разом Маса брутто за ТТН, кг (початок блоку)

unitCode

M

string

код одиниці виміру (KGM)

value

M

decimal

Значення; точність=0,1

OriginalGrossWeightMeasure

Разом Маса брутто за ТТН, кг (закінчення блоку)

DeltaGrossWeightMeasure

M

Разом Маса брутто Відхилення, кг (початок блоку)

unitCode

M

string

код одиниці виміру (KGM)

value

M

decimal

Значення; точність=0,1

DeltaGrossWeightMeasure

Разом Маса брутто Відхилення, кг (закінчення блоку)

OriginalInvoiceAmount

M

Разом Загальна сума з ПДВ за ТТН, грн. (початок блоку)

currencyID

M

string

код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення; точність=0,01

OriginalInvoiceAmount

Разом Загальна сума з ПДВ за ТТН, грн. (закінчення блоку)

DeltaInvoiceAmount

M

Разом Загальна сума з ПДВ Відхилення, грн. (початок блоку)

currencyID

M

string

код валюти (UAH)

value

M

decimal

Значення; точність=0,01

DeltaInvoiceAmount

Разом Загальна сума з ПДВ Відхилення, грн. (закінчення блоку)

DisagreementSubjectSupplyChainConsignmentSummary

Розбіжності щодо кількісних характеристик вантажу (сумарні показники) (закінчення блоку)

QualityCharacteristicsDisagreement

O

Розбіжності щодо якісних характеристик вантажу (початок блоку)

AffixedLogisticsSeal

O

Номер пломби згідно з ТТН (початок блоку)

ram:ID

O

string

Номер пломби згідно з ТТН

AffixedLogisticsSeal

Номер пломби згідно з ТТН (закінчення блоку)

AffixedLogisticsSealNotes

O

string

Відомості про пошкодження пломби

ApplicableTransportSettingTemperature

O

Температурний режим згідно з ТТН (початок блоку)

ram:MinimumValueMeasure

O

Температурний режим від (початок блоку)

unitCode

O

string

код одиниці виміру (CEL)

value

O

decimal

Значення

ram:MinimumValueMeasure

Температурний режим від (закінчення блоку)

ram:MaximumValueMeasure

O

Температурний режим до (початок блоку)

unitCode

O

string

код одиниці виміру (CEL)

value

O

decimal

Значення

ram:MaximumValueMeasure

Температурний режим до (закінчення блоку)

ApplicableTransportSettingTemperature

Температурний режим згідно з ТТН (закінчення блоку)

ApplicableTransportSettingTemperatureNotes

O

string

Відомості про недотримання температурного режиму

PackagingDamageDisagreementNotes

O

string

Відомості про пошкодження тари (опис пошкоджень тари, пакування, маркування тощо)

OtherDisagreementNotes

O

string

Відомості про інші розбіжності (опис інших невідповідностей у характеристиках вантажу)

QualityCharacteristicsDisagreement

Розбіжності щодо якісних характеристик вантажу (закінчення блоку)

ConsigneeNotes

M

string

Короткий або повний опис причин складання акту (наприклад, виявлено розбіжності щодо якісних та/або кількісних характеристик отриманого вантажу тощо)

ClaimNotes

M

string

Висновок (вимоги щодо вирішення розбіжностей). Вказується інформація про те, чи слід пред’являти будь-кому претензії і якщо так, то кому саме

CarrierNotes

O

string

Особливі відмітки (Перевізник). Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)

DisagreementActPayload

Інформація про Акт (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

M

Інформація про відповідальних осіб (початок блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

O

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Вантажоодержувача

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

M

Інформація про Перевізника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Перевізника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

Інформація про Перевізника (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

Інформація про відповідальних осіб (закінчення блоку)

ACT

(закінчення змісту документа)

UaSignatureStorage

M

Підписи (початок блоку)

VisualReferencedDocument

O

Графічне відображення документа (початок блоку)

ram:TypeCode

O

string

Тип (916 - Акт). Довідник кодів документів

ram:Remarks

O

string

Графічне зображення Акта в base64

VisualReferencedDocument

Графічне відображення документ (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

M

КЕП Вантажоодержувача (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

КЕП Вантажоодержувача (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

M

КЕП Перевізника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Перевізника)

Position

O

string

Посада підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

КЕП Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

M

КЕП Вантажовідправника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажовідправника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

КЕП Вантажовідправника (закінчення блоку)

UaSignatureStorage

Підписи (закінчення блоку)

UAECMR_ACT

(закінчення документа)

Приклад "Акта розбіжностей про вантаж"


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.