«Акт про заміну пункту призначення вантажу»

Важливо

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

Таблиця 1 - Специфікація «Акт про заміну пункту призначення вантажу» (XML)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

UAECMR_ACT

M

(початок документа)

ACT

M

(початок змісту документа)

ExchangedDocumentContext

M

Технічні дані (початок блоку)

ram:SpecifiedTransactionID

M

string

Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (початок блоку)

ram:ID

M

string

код документа

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (закінчення блоку)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту визначеного документа (початок блоку)

ram:ID

M

unsignedByte

підтип документа (Акт про заміну пункту призначення)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту визначеного документа (закінчення блоку)

ExchangedDocumentContext

Технічні дані (закінчення блоку)

ExchangedDocument

M

Реквізити Акта (початок блоку)

ram:ID

M

string

номер документа

ram:IssueDateTime

M

Дата і час складання документа (початок блоку)

udt:DateTime

datetime

Дата і час складання Акта

ram:IssueDateTime

Дата і час складання документа (закінчення блоку)

ram:Remarks

O

string

Інші примітки

ram:IssueLogisticsLocation

M

Місце складання документа (початок блоку)

ram:Name

M

string

Найменування місця складання Акта

ram:Description

M

string

Опис (адреса) місця складання Акта

ram:IssueLogisticsLocation

Місце складання документа (закінчення блоку)

ExchangedDocument

Реквізити Акта (закінчення блоку)

ConsigneeChangeActPayload

M

Інформація про Акт (початок блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

M

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (ТТН)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (закінчення блоку)

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

M

Дані е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:ID

M

string

Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)

ram:URIID

O

string

посилання на документ

ram:MIMECode

O

string

MIME типізація

ram:SizeMeasure

O

long

розмір файлу в байтах

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

Дані е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

-/M

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа. Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (Акт); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (Акта)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (Акта); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (закінчення блоку)

InitiatorTradeParty

M

Ініціатор акта - Вантажоодержувач (початок блоку). Тут наведено приклад для варіанта, коли ініціатором Акта є Вантажоодержувач - в документа буде три сторони-підписувачі: Вантажоодержувач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажоодержувачем).

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

InitiatorTradeParty

Ініціатор акта - Вантажоодержувач (закінчення блоку). Тут наведено приклад для варіанта, коли ініціатором Акта є Вантажоодержувач - в документа буде три сторони-підписувачі: Вантажоодержувач, Перевізник та Замовник (якщо він не є Вантажоодержувачем).

CarrierTradeParty

M

Перевізник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

CarrierTradeParty

Перевізник (закінчення блоку)

CustomerTradeParty

M

Замовник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Замовника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Замовника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Замовника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей

CustomerTradeParty

Замовник (закінчення блоку)

ConsigneeTradeParty

O

Новий Вантажоодержувач (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

O

Контакти відповідального представника Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:PersonName

O

string

ПІБ

ram:TelephoneUniversalCommunication

O

Основний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:TelephoneUniversalCommunication

Основний телефон (закінчення блоку)

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

O

Мобільний телефон (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:MobileTelephoneUniversalCommunication

Мобільний телефон (закінчення блоку)

ram:EmailURIUniversalCommunication

O

Електронна адреса (початок блоку)

ram:CompleteNumber

O

string

Контактні дані

ram:EmailURIUniversalCommunication

Електронна адреса (закінчення блоку)

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:PostalTradeAddress

M

Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (початок блоку)

ram:PostcodeCode

O

string

Індекс

ram:StreetName

M

string

Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

ram:CityName

M

string

Місто (назва населеного пункту)

ram:CountryID

M

string

Країна (UA)

ram:CountrySubDivisionName

O

string

Область та район (за наявності)

ram:PostalTradeAddress

Юридична адреса Вантажоодержувача (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця) (закінчення блоку)

ram:SpecifiedTaxRegistration

O

Ідентифікаційний код відповідальної особи (початок блоку)

ram:ID

O

string

РНОКПП відповідальної особи

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи (закінчення блоку)

ConsigneeTradeParty

Новий Вантажоодержувач (закінчення блоку)

ConsigneeReceiptLogisticsLocation

M

Пункт розвантаження (початок блоку)

ram:ID

M

Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

КАТОТТГ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Код КАТОТТГ пункту розвантаження відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Найменування пункту розвантаження

ram:TypeCode

M

string

Тип операції: 5 - навантаження; 10 - розвантаження

ram:Description

M

string

Опис (адреса) пункту розвантаження

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

M

Географічні координати (початок блоку)

ram:LatitudeMeasure

O

string

Широта

ram:LongitudeMeasure

O

string

Довгота

ram:SystemID

M

Код GLN (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

GLN

value

M

decimal

Значення

ram:SystemID

Код GLN (закінчення блоку)

ram:PhysicalGeographicalCoordinate

Географічні координати (закінчення блоку)

ConsigneeReceiptLogisticsLocation

Пункт розвантаження (закінчення блоку)

InitiatorNotes

M

string

Короткий або повний опис причин складання акта (Ініціатор)

CarrierNotes

O

string

Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)

CustomerNotes

O

string

Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Замовник)

ConsigneeChangeActPayload

Інформація про Акт (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

M

Інформація про відповідальних осіб (початок блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

O

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада відповідальної особи Вантажоодержувача

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ відповідальної особи Вантажоодержувача

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CN)

Інформація про відповідальних осіб Вантажоодержувача (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

M

Інформація про Перевізника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Перевізника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

Інформація про Перевізника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=ОВ)

M

Інформація про відповідальних осіб Замовника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Замовника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП водія (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Замовника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Замовник - OB). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Замовника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=ОВ)

Інформація про відповідальних осіб Замовника (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

Інформація про відповідальних осіб (закінчення блоку)

ACT

(закінчення змісту документа)

UaSignatureStorage

M

Підписи (початок блоку)

VisualReferencedDocument

O

Графічне відображення документа (початок блоку)

ram:TypeCode

O

string

Тип (916 - Акт). Довідник кодів документів

ram:Remarks

O

string

Графічне зображення Акта в base64

VisualReferencedDocument

Графічне відображення документ (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

M

КЕП Вантажоодержувача (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Вантажоодержувач - CN). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажоодержувача)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажоодержувача (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CN)

КЕП Вантажоодержувача (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

M

КЕП Перевізника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Перевізника)

Position

O

string

Посада підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

КЕП Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=OB)

M

КЕП Замовника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Замовник - OB). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Замовника)

Position

O

string

Посада підписанта (Замовника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Замовника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Замовника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Замовника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=OB)

КЕП Замовника (закінчення блоку)

UaSignatureStorage

Підписи (закінчення блоку)

UAECMR_ACT

(закінчення документа)

Приклад "Акта про заміну пункту призначення вантажу"


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.