«Акт про відмову вантажити»

Важливо

Зверніть увагу, що поля в xml та в json форматі відрізняються!

Таблиця 1 - Специфікація «Акт про відмову вантажити» (XML)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

UAECMR_ACT

M

(початок документа)

ACT

M

(початок змісту документа)

ExchangedDocumentContext

M

Технічні дані (початок блоку)

ram:SpecifiedTransactionID

M

string

Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (початок блоку)

ram:ID

M

string

код документа

ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту документа, визначений бізнес-процесом (закінчення блоку)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

M

параметр контексту визначеного документа (початок блоку)

ram:ID

M

unsignedByte

підтип документа (Акт про відмову вантажити)

ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter

параметр контексту визначеного документа (закінчення блоку)

ExchangedDocumentContext

Технічні дані (закінчення блоку)

ExchangedDocument

M

Реквізити Акта (початок блоку)

ram:ID

M

string

номер документа

ram:IssueDateTime

M

Дата і час складання документа (початок блоку)

udt:DateTime

datetime

Дата і час складання Акта

ram:IssueDateTime

Дата і час складання документа (закінчення блоку)

ram:Remarks

O

string

Інші примітки

ram:IssueLogisticsLocation

M

Місце складання документа (початок блоку)

ram:Name

M

string

Найменування місця складання Акта

ram:Description

M

string

Опис (адреса) місця складання Акта

ram:IssueLogisticsLocation

Місце складання документа (закінчення блоку)

ExchangedDocument

Реквізити Акта (закінчення блоку)

RejectActPayload

M

Інформація про Акт (початок блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

M

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (ТТН)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН (закінчення блоку)

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

M

Дані е-ТТН, для якої складається акт (початок блоку)

ram:ID

M

string

Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)

ram:URIID

O

string

посилання на документ

ram:MIMECode

O

string

MIME типізація

ram:SizeMeasure

O

long

розмір файлу в байтах

ram:AttachedSpecifiedBinaryFile

Дані е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про е-ТТН, для якої складається акт (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

-/M

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (початок блоку)

ram:TypeCode

M

string

Тип документа. Довідник кодів документів

ram:ID

M

string

Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

ram:FormattedIssueDateTime

M

Дата документа-підстави (Акт); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (початок блоку)

qdt:DateTimeString

M

datetime

Дата та час документа-підстави (Акта)

ram:FormattedIssueDateTime

Дата документа-підстави (Акта); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта (закінчення блоку)

PreviousAdministrativeReferencedDocument

Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції (закінчення блоку)

ConsignorTradeParty

M

Вантажовідправник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Вантажовідправника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

ConsignorTradeParty

Вантажовідправник (закінчення блоку)

CarrierTradeParty

M

Перевізник (початок блоку)

ram:ID

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

M

string

ЄДРПОУ

value

M

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Повне найменування Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

CarrierTradeParty

Перевізник (закінчення блоку)

UtilizedLogisticsTransportEquipment

M

Автомобіль (початок блоку)

ram:ID

M

string

Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом

  • укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків

  • єврономери: без валідації

ram:AffixedLogisticsSeal

O

Номер пломби (автомобіль) (початок блоку)

ram:ID

O

string

Відбиток пломби, якою проводилося пломбування автомобіля

ram:AffixedLogisticsSeal

Номер пломби (автомобіль) (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

M

Марка автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код BRAND

ram:Content

M

string

Марка автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

Марка автомобіля (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

M

Модель автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код MODEL

ram:Content

M

string

Модель автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

Модель автомобіля (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

O

Колір автомобіля (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код COLOR

ram:Content

O

string

Колір автомобіля згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

Колір автомобіля (закінчення блоку)

UtilizedLogisticsTransportEquipment

Автомобіль (закінчення блоку)

UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)

O

Причіп/напівпричіп (початок блоку)

ram:CategoryCode

M

string

Тип TE - Причіп/напівпричіп

ram:CharacteristicCode

M

string

Код визначення Причіп/напівпричіп:

  • 14 - Причіп

  • 17 - Напівпричіп

ram:AffixedLogisticsSeal

O

Номер пломби (причіп/напівпричіп) (початок блоку)

ram:ID

O

string

Відбиток пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа

ram:AffixedLogisticsSeal

Номер пломби (причіп/напівпричіп) (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

M

Марка причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код BRAND

ram:Content

M

string

Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом BRAND)

Марка причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

M

Модель причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

M

string

Код MODEL

ram:Content

M

string

Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом MODEL)

Модель причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

O

Колір причіпа/напівпричіпа (початок блоку)

ram:ContentCode

O

string

Код COLOR

ram:Content

O

string

Колір причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

ram:ApplicableNote (з кодом COLOR)

Колір причіпа/напівпричіпа (закінчення блоку)

ram:ID

M

string

Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом

UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)

Причіп/напівпричіп (закінчення блоку)

ConsignorNotes

M

string

Короткий або повний опис причин складання Акта (Вантажовідправник)

CarrierNotes

O

string

Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)

RejectActPayload

Інформація про Акт (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

M

Інформація про відповідальних осіб (початок блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CZ)

M

Інформація відповідальних осіб Вантажовідправника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Вантажовідправника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Вантажовідправника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Вантажовідправника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CZ)

Інформація відповідальних осіб Вантажовідправника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

M

Інформація про Перевізника (початок блоку)

ram:ID

O

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (початок блоку)

schemeAgencyID

O

string

РНОКПП

value

O

decimal

Значення

ram:ID

Ідентифікаційний код - РНОКПП Перевізника (закінчення блоку)

ram:Name

M

string

Посада Перевізника

ram:RoleCode

M

string

Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей

ram:DefinedTradeContact

M

Контакти відповідального представника (початок блоку)

ram:PersonName

M

string

ПІБ Перевізника

ram:DefinedTradeContact

Контакти відповідального представника (закінчення блоку)

ram:CertifyingTradeParty (RoleCode=CA)

Інформація про Перевізника (закінчення блоку)

CertifyingPartyPayload

Інформація про відповідальних осіб (закінчення блоку)

ACT

(закінчення змісту документа)

UaSignatureStorage

M

Підписи (початок блоку)

VisualReferencedDocument

O

Графічне відображення документа (початок блоку)

ram:TypeCode

O

string

Тип (916 - Акт). Довідник кодів документів

ram:Remarks

O

string

Графічне зображення Акта в base64

VisualReferencedDocument

Графічне відображення документ (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

M

КЕП Вантажовідправника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Вантажовідправник - CZ). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

Position

O

string

Посада підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажовідправника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (відповідальної особи Вантажовідправника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код відповідальної особи Вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CZ)

КЕП Вантажовідправника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

M

КЕП Перевізника (початок блоку)

SigningPartyRoleCode

M

string

Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей

PartySignature

M

string

Підпис (base64 підпису p7s)

Name

M

string

ПІБ підписанта (Перевізника)

Position

O

string

Посада підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

M

Ідентифікаційний код Перевізника (початок блоку)

ram:ID

M

string

РНОКПП підписанта (Перевізника)

ram:SpecifiedTaxRegistration

Ідентифікаційний код Перевізника (закінчення блоку)

Signature (SigningPartyRoleCode=CA)

КЕП Перевізника (закінчення блоку)

UaSignatureStorage

Підписи (закінчення блоку)

UAECMR_ACT

(закінчення документа)

Приклад "Акта про відмову вантажити"


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.