Відправка електронної товарно-транспортної накладної («е-ТТН») з Чернеток

Примітка

Відправити можливо лише підписаний документ! Цим методом відправляється лише новий документ (подальше внесення доповнень/змін в документ та їх відправка виконуються за допомогою /api/ettn/eds/ecmr/transaction методів)!

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

PATCH

URL запиту

/api/eds/doc/ettn/ttn/send?doc_uuid=060bacde-9162-4873-8beb-e3a2af4dd767&gln=9864065732327

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

branch_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор «гілки поставки» (для мережі АТБ). Використовується для об’єднання документів однієї поставки (ланцюжок документів з «Повідомленням про відвантаження» (DESADV)). Якщо в запиті параметр branch_uuid не передається, то значення цього параметра автоматично формується платформою EDI Network на підставі даних з тіла документа е-ТТН:

  • AssociatedReferencedDocument.TypeCode=220
    • AssociatedReferencedDocument.ID <== Номер документа з ORDER.NUMBER

    • AssociatedReferencedDocument.FormattedIssueDateTime.DateTimeString <== Дата документа з ORDER.DATE

  • AssociatedReferencedDocument.TypeCode=351
    • AssociatedReferencedDocument.ID <== Номер документа з DESADV.NUMBER

    • AssociatedReferencedDocument.FormattedIssueDateTime.DateTimeString <== Дата документа з DESADV.DATE

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).