Додаток до договору 7А (METRO_7A)

Додаток до договору 7А (METRO_7A)

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document-ProductCatalogue>
<ProductCatalogue-Header>
  <ProductCatalogueNumber>7A_0024669_00156_001027411_20230802</ProductCatalogueNumber>
  <ProductCatalogueDate>2023-08-02</ProductCatalogueDate>
  <PeriodStartDate>2023-07-19</PeriodStartDate>
  <PeriodEndDate>2023-08-15</PeriodEndDate>
  <ReviewDeadlineDate>2023-08-01</ReviewDeadlineDate>
  <PromotionalPriceStartDate>2023-08-02</PromotionalPriceStartDate>
  <PromotionalPriceEndDate>2023-08-15</PromotionalPriceEndDate>
  <DocumentFunctionCode>7A</DocumentFunctionCode>
  <ServiceNumber>PR01</ServiceNumber>
  <ServiceName>Маркетингові послуги стосовно товарів Постачальника (промо-активності) / Marketing services (promo-actions)</ServiceName>
  <ContractNumber>24669</ContractNumber>
  <ContractDate>2015-05-01</ContractDate>
  <ContractDescription>156. WINES</ContractDescription>
  <ContractGLN>9991027243444</ContractGLN>
  <ItemCategoryNumber>156</ItemCategoryNumber>
  <AccountNumber>1027411</AccountNumber>
  <PromotionDealNumber>MP31</PromotionDealNumber>
  <PromotionDealName>IN-STORE PROMO MP31+32</PromotionDealName>
  <PostOfficeNumber>MP312</PostOfficeNumber>
  <DiscountWorkStatus>1</DiscountWorkStatus>
  <Comment>
  <Text>Коментар 1</Text>
  <LanguageCode>Код</LanguageCode>
  </Comment>
  <Reference>
  <ReferenceNumber>2341</ReferenceNumber>
  <ReferenceDate>2015-05-01</ReferenceDate>
  <ReferenceStatus>Статус</ReferenceStatus>
  </Reference>
</ProductCatalogue-Header>
<ProductCatalogue-Parties>
  <Buyer>
   <ILN>4820086630009</ILN>
   <OrderContact>10Kf2</OrderContact>
   <SalesAdministration>адміністрація</SalesAdministration>
   <Name>ТОВ МЕТРО Кеш енд Кері Україна</Name>
   <StreetAndNumber>пр-т П. Григоренка, 43</StreetAndNumber>
   <CityName>02140, Київ, Україна</CityName>
   <PostalCode>47298</PostalCode>
   <PhoneNumber>+380444921000</PhoneNumber>
  </Buyer>
  <Seller>
   <ILN>9099999104517</ILN>
   <OrderContact>10Kf21</OrderContact>
   <SalesAdministration>адміністрація1</SalesAdministration>
   <Name>БАЯДЕРА ЛОГІСТИК ТОВ</Name>
  </Seller>
  <Sender>
   <ILN>4820086630009</ILN>
  </Sender>
  <Receiver>
   <ILN>9099999104517</ILN>
  </Receiver>
</ProductCatalogue-Parties>
<ProductCatalogue-Lines>
  <Line>
   <Line-Item>
   <LineNumber>1</LineNumber>
   <LineType>1</LineType>
   <EAN>1472583690147</EAN>
   <BuyerItemCode>148342</BuyerItemCode>
   <SupplierItemCode>11111111</SupplierItemCode>
   <PreviousEAN>1472583690146</PreviousEAN>
   <PreviousBuyerItemCode>288795</PreviousBuyerItemCode>
   <PreviousSupplierItemCode>111111115</PreviousSupplierItemCode>
   <ExternalItemCode>3333333333</ExternalItemCode>
   <ItemDescription>MARENGO ВЕРМУТ БІЛИЙ ДЕС 1,0</ItemDescription>
   <ItemType>тип</ItemType>
   <ProductType>372</ProductType>
   <PromotionalQuantity>10</PromotionalQuantity>
   <ProductLifespan>
   <PeriodFormat>формат</PeriodFormat>
   <Period>період</Period>
   </ProductLifespan>
   <UnitOfMeasure>грн</UnitOfMeasure>
   <UnitNetPrice>118.55</UnitNetPrice>
   <NewUnitNetPrice>120.55</NewUnitNetPrice>
   <UnitNetPriceStartDate>2020-01-10</UnitNetPriceStartDate>
   <UnitNetPriceEndDate>2020-01-11</UnitNetPriceEndDate>
   <UnitGrossPrice>1201.2</UnitGrossPrice>
   <NewUnitGrossPrice>1201.2</NewUnitGrossPrice>
   <UnitGrossPriceStartDate>2020-01-10</UnitGrossPriceStartDate>
   <UnitGrossPriceEndDate>2020-01-11</UnitGrossPriceEndDate>
   <PromotionalNetPrice>10.0</PromotionalNetPrice>
   <PromotionalPriceStartDate>2020-01-10</PromotionalPriceStartDate>
   <PromotionalPriceEndDate>2020-01-11</PromotionalPriceEndDate>
   <PromotionalGrossPrice>1201.2</PromotionalGrossPrice>
   <CommissionAmount>17.78</CommissionAmount>
   <DiscountNetPrice>118.55</DiscountNetPrice>
   <DiscountPriceStartDate>2020-01-10</DiscountPriceStartDate>
   <DiscountPriceEndDate>2020-01-11</DiscountPriceEndDate>
   <DiscountGrossPrice>1201.2</DiscountGrossPrice>
   <SuggestedPrice>118.55</SuggestedPrice>
   <CompensationNetPrice>119.55</CompensationNetPrice>
   <Discount>11.55</Discount>
   <AgreedQuota>11.55</AgreedQuota>
   <TaxRate>7</TaxRate>
   <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
   <TaxReference>
   <ReferenceType>5670542</ReferenceType>
   <ReferenceNumber>223904</ReferenceNumber>
   </TaxReference>
   <PackDetails>
   <MinOrderedQuantity>56</MinOrderedQuantity>
   <Weight>22</Weight>
   <Volume>21</Volume>
   <Length>20</Length>
   <Width>22</Width>
   <Height>23</Height>
   <UnitPacksize>23</UnitPacksize>
   </PackDetails>
   </Line-Item>
  </Line>
</ProductCatalogue-Lines>
<ProductCatalogue-Summary>
  <TotalLines>1</TotalLines>
</ProductCatalogue-Summary>
</Document-ProductCatalogue>

1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

елементи структури мають наступний вигляд:

 • параметрЗіЗначенням;

 • об’єктЗПараметрами;

 • масивОб’єктів;

 • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни