Повідомлення про прийом (RECADV)

Повідомлення про прийом (RECADV) використовується для оповіщення постачальників про прийом товарів. Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і може вказувати на розбіжності між фактично отриманим товаром і зазначеним у документації.

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECADV>
<NUMBER>121212</NUMBER>
<DATE>2023-07-10</DATE>
<ACTION>9</ACTION>
<RECEPTIONDATE>2023-07-03</RECEPTIONDATE>
<RECEPTIONTIME>12:37</RECEPTIONTIME>
<ARRIVALDATE>2023-07-03</ARRIVALDATE>
<ARRIVALTIME>12:37</ARRIVALTIME>
<ORDERNUMBER>111111</ORDERNUMBER>
<ORDERDATE>2023-07-03</ORDERDATE>
<DESADVNUMBER>123456</DESADVNUMBER>
<DESADVDATE>2023-07-03</DESADVDATE>
<DELIVERYNOTENUMBER>1234567</DELIVERYNOTENUMBER>
<DELIVERYNOTEDATE>2023-07-03</DELIVERYNOTEDATE>
<CAMPAIGNNUMBER>12У312</CAMPAIGNNUMBER>
<DOCTYPE>O</DOCTYPE>
<SUPPLIERORDENUMBER>111111</SUPPLIERORDENUMBER>
<SUPPLIERORDERDATE>2023-07-03</SUPPLIERORDERDATE>
<TRANSPORTID>12</TRANSPORTID>
<TOTALPACKAGES>110</TOTALPACKAGES>
<SUPORDER>номер 123</SUPORDER>
<KDKNUM>40817810099910004312</KDKNUM>
<ORDRTYPE>ORIGINAL</ORDRTYPE>
<INFO>вільний текст</INFO>
<BUYERACTNUMBER>123053</BUYERACTNUMBER>
<GOODSTOTALAMOUNT>120.10</GOODSTOTALAMOUNT>
<INVOICETOTALAMOUNT>120.10</INVOICETOTALAMOUNT>
<TOTALVAT>246912.2</TOTALVAT>
<TOTALAMOUNT>1234561.2</TOTALAMOUNT>
<TOTALAMOUNTWITHVAT>1481473.4</TOTALAMOUNTWITHVAT>
<EXCHANGE_SCHEMA_TYPE>0</EXCHANGE_SCHEMA_TYPE>
<HEAD>
  <SUPPLIER>9864232324065</SUPPLIER>
  <BUYER>9864232301905</BUYER>
  <BUYERCODE>43562211</BUYERCODE>
  <DELIVERYPLACE>9864232301905</DELIVERYPLACE>
  <FINALRECIPIENT>9864232301905</FINALRECIPIENT>
  <LOGISTICPARTNER>9864232301905</LOGISTICPARTNER>
  <SENDER>9864232301905</SENDER>
  <SENDERNAME>Василій</SENDERNAME>
  <SENDERPHONE>+380955678484</SENDERPHONE>
  <SENDERCITY>Київ</SENDERCITY>
  <SENDERADRESS>вул.Чистяківська 40</SENDERADRESS>
  <RECIPIENT>9864232324065</RECIPIENT>
  <RECIPIENTCODE>51112212</RECIPIENTCODE>
  <RECIPIENTNAME>Василій</RECIPIENTNAME>
  <RECIPIENTCONTACTFACE>Іванов Сергій Миколайович</RECIPIENTCONTACTFACE>
  <RECIPIENTPHONE>+380955678484</RECIPIENTPHONE>
  <RECIPIENTCITY>Київ</RECIPIENTCITY>
  <RECIPIENTADRESS>вул.Чистяківська 40</RECIPIENTADRESS>
  <INVOICEPARTNER>9864232301905</INVOICEPARTNER>
  <EDIINTERCHANGEID>64565</EDIINTERCHANGEID>
  <PACKINGSEQUENCE>
   <HIERARCHICALID>1</HIERARCHICALID>
   <POSITION>
   <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
   <PRODUCT>100000001</PRODUCT>
   <PRODUCTIDSUPPLIER>12334</PRODUCTIDSUPPLIER>
   <PRODUCTIDBUYER>1q2w3e1</PRODUCTIDBUYER>
   <BUYERPARTNUMBER>121212</BUYERPARTNUMBER>
   <ACCEPTEDQUANTITY>10</ACCEPTEDQUANTITY>
   <ACCEPTEDUNIT>PCE</ACCEPTEDUNIT>
   <ORDERQUANTITY>10</ORDERQUANTITY>
   <ORDERUNIT>CEN</ORDERUNIT>
   <DELIVERQUANTITY>10</DELIVERQUANTITY>
   <DELTAQUANTITY>NaN</DELTAQUANTITY>
   <PRICE>123456.120000</PRICE>
   <PRICEWITHVAT>148147.34</PRICEWITHVAT>
   <AMOUNT>1234561.2</AMOUNT>
   <CONDITIONSTATUS>346</CONDITIONSTATUS>
   <AMOUNTWITHVAT>1222215.59</AMOUNTWITHVAT>
   <DESCRIPTION>Тест 2</DESCRIPTION>
   <PACKAGEID>1111</PACKAGEID>
   <VAT>20</VAT>
   <NOTACCEPTEDREASON>бій</NOTACCEPTEDREASON>
   </POSITION>
  </PACKINGSEQUENCE>
</HEAD>
</RECADV>

1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

елементи структури мають наступний вигляд:

 • параметрЗіЗначенням;

 • об’єктЗПараметрами;

 • масивОб’єктів;

 • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни