Додаток до договору 7Б (METRO_7B)

Додаток до договору 7Б (METRO_7B)

XML:

<Document-ProductCatalogue>
   <ProductCatalogue-Header>
      <ProductCatalogueNumber>7B_ftpTest_test3_20211001</ProductCatalogueNumber>
      <ProductCatalogueDate>2021-10-28</ProductCatalogueDate>
      <AdditionalAgreementDate>2021-10-01</AdditionalAgreementDate>
      <ReviewDeadlineDate>2021-10-31</ReviewDeadlineDate>
      <ContractNumber>21554</ContractNumber>
      <ContractDate>2016-02-22</ContractDate>
      <ContractGLN>9991027243437</ContractGLN>
      <ContractDescription>153</ContractDescription>
      <DocumentFunctionCode>7B</DocumentFunctionCode>
      <MessageType></MessageType>
      <SpecialServices>
         <SpecialService>
            <ServiceNumber>C-01</ServiceNumber>
            <ServiceName>Services on the organization for the goods promotion/ Послуги по організації просування товарів Постачальника</ServiceName>
            <ContractDescription>153</ContractDescription>
            <ItemCategoryNumber>FB106 (153 PUAR)</ItemCategoryNumber>
            <PeriodStartDate>2021-10-01</PeriodStartDate>
            <PeriodEndDate>2021-10-31</PeriodEndDate>
            <ReviewDeadlineDate>2021-10-31</ReviewDeadlineDate>
            <InvoicingPeriod>end of month/ кінець місяця</InvoicingPeriod>
            <ConditionMethod>% from turnover/ % від товарообігу</ConditionMethod>
            <ConditionModels>
               <ConditionModel>
                  <ConditionValue>0.5</ConditionValue>
                  <TurnoverScale>2000000</TurnoverScale>
                  <Interpolation>YES</Interpolation>
               </ConditionModel>
               <ConditionModel>
                  <ConditionValue>1</ConditionValue>
                  <TurnoverScale>3500000</TurnoverScale>
                  <Interpolation>YES</Interpolation>
               </ConditionModel>
               <ConditionModel>
                  <ConditionValue>1.5</ConditionValue>
                  <TurnoverScale>5000000</TurnoverScale>
                  <Interpolation>YES</Interpolation>
               </ConditionModel>
               <ConditionModel>
                  <ConditionValue>2</ConditionValue>
                  <TurnoverScale>6500000</TurnoverScale>
                  <Interpolation>YES</Interpolation>
               </ConditionModel>
               <ConditionModel>
                  <ConditionValue>2.5</ConditionValue>
                  <TurnoverScale>8000000</TurnoverScale>
                  <Interpolation>YES</Interpolation>
               </ConditionModel>
               <ConditionModel>
                  <ConditionValue>3</ConditionValue>
                  <TurnoverScale>9500000</TurnoverScale>
                  <Interpolation>YES</Interpolation>
               </ConditionModel>
            </ConditionModels>
         </SpecialService>
      </SpecialServices>
   </ProductCatalogue-Header>
   <ProductCatalogue-Parties>
      <Buyer>
         <ILN>4820086630009</ILN>
         <Name>ТОВ МЕТРО Кеш енд Кері Україна</Name>
         <CityName>02140, Київ, Україна</CityName>
         <StreetAndNumber>пр-т П. Григоренка, 43</StreetAndNumber>
         <PhoneNumber>+380444921000</PhoneNumber>
      </Buyer>
      <Seller>
         <ILN>9864065732181</ILN>
         <Name>FelEx_1</Name>
      </Seller>
      <Sender>
         <ILN>4820086630009</ILN>
      </Sender>
      <Receiver>
         <ILN>9864065732181</ILN>
      </Receiver>
      <DeliveryPoint>
         <ILN>9991027243437</ILN>
         <DeliveryPlace>0</DeliveryPlace>
      </DeliveryPoint>
   </ProductCatalogue-Parties>
   <ProductCatalogue-Lines>
      <Line>
         <Line-Item>
            <ServiceNumber>AD01</ServiceNumber>
            <ServiceName>Advertising services/ Послуги з рекламування товарів Постачальника</ServiceName>
            <ItemCategoryNumber>FB106 (153 PUAR)</ItemCategoryNumber><ContractDescription>153</ContractDescription>
            <PeriodStartDate>2021-10-01</PeriodStartDate>
            <PeriodEndDate>2021-10-31</PeriodEndDate>
            <ReviewDeadlineDate>2021-10-31</ReviewDeadlineDate>
            <InvoicingDate />
            <InvoicingPeriod>end of month UAH/ кінець місяця</InvoicingPeriod><ConditionMethod>% from turnover/ % від товарообігу</ConditionMethod>
            <Amount>5</Amount>
            <Currency>%</Currency>
            <Remarks /></Line-Item>
            <Line-Parties>
               <Orderer>
                  <ILN>9991027243437</ILN>
                  <OrdererPlace>0</OrdererPlace>
               </Orderer>
            </Line-Parties>
         </Line>
         <Line>
            <Line-Item>
               <ServiceNumber>HVS1</ServiceNumber>
               <ServiceName>High volume sales services/ Послуги зі стимулювання підвищених обсягів продажу товарів Постачальника</ServiceName>
               <ItemCategoryNumber>FB106 (153 PUAR)</ItemCategoryNumber>
               <ContractDescription>153</ContractDescription>
               <PeriodStartDate>2021-10-01</PeriodStartDate>
               <PeriodEndDate>2021-10-31</PeriodEndDate>
               <ReviewDeadlineDate>2021-10-31</ReviewDeadlineDate>
               <InvoicingDate />
               <InvoicingPeriod>end of month UAH/ кінець місяця</InvoicingPeriod>
               <ConditionMethod>% from turnover/ % від товарообігу</ConditionMethod>
               <Amount>2</Amount>
               <Currency>%</Currency>
               <Remarks>BMPL</Remarks>
            </Line-Item>
            <Line-Parties>
               <Orderer>
                  <ILN>9991027243437</ILN>
                  <OrdererPlace>0</OrdererPlace>
               </Orderer>
            </Line-Parties>
         </Line>
         <Line>
            <Line-Item>
               <ServiceNumber>PR01</ServiceNumber>
               <ServiceName>Marketing services (promo-actions)/ Маркетингові послуги стосовно товарів Постачальника (промо-активності)</ServiceName>
               <ItemCategoryNumber>FB106 (153 PUAR)</ItemCategoryNumber>
               <ContractDescription>153</ContractDescription>
               <PeriodStartDate>2021-10-01</PeriodStartDate>
               <PeriodEndDate>2021-10-31</PeriodEndDate>
               <ReviewDeadlineDate>2021-10-31</ReviewDeadlineDate>
               <InvoicingDate />
               <InvoicingPeriod>according to App#7a / згідно Дод №7а </InvoicingPeriod>
               <ConditionMethod>% from turnover/ % від товарообігу</ConditionMethod>
               <Amount>3</Amount>
               <Currency>%</Currency>
               <Remarks>promo</Remarks>
            </Line-Item>
            <Line-Parties>
               <Orderer>
                  <ILN>9991027243437</ILN>
                  <OrdererPlace>0</OrdererPlace>
               </Orderer>
            </Line-Parties>
         </Line>
         <Line>
            <Line-Item>
               <ServiceNumber>C-01</ServiceNumber>
               <ServiceName>Services on the organization for the goods promotion/ Послуги по організації просування товарів Постачальника</ServiceName>
               <ItemCategoryNumber>FB106 (153 PUAR)</ItemCategoryNumber>
               <ContractDescription>153</ContractDescription>
               <PeriodStartDate>2021-10-01</PeriodStartDate>
               <PeriodEndDate>2021-10-31</PeriodEndDate>
               <ReviewDeadlineDate>2021-10-31</ReviewDeadlineDate>
               <InvoicingDate />
               <InvoicingPeriod>end of month UAH/ кінець місяця</InvoicingPeriod>
               <ConditionMethod>% from turnover/ % від товарообігу</ConditionMethod>
               <Amount>2.5</Amount>
               <Currency>%</Currency>
               <Remarks />
            </Line-Item>
            <Line-Parties>
               <Orderer>
                  <ILN>9991027243437</ILN>
                  <OrdererPlace>0</OrdererPlace>
               </Orderer>
            </Line-Parties>
         </Line>
      </ProductCatalogue-Lines>
      <ProductCatalogue-Summary>
         <TotalLines>4</TotalLines>
      </ProductCatalogue-Summary>
   </Document-ProductCatalogue>

1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни