XML Специфікації схеми «Міжнародні поставки»


Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

M

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

EXCHANGE_SCHEMA_TYPE

O

лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива

VERSION

O

Число позитивне (1-99)

Версія замовлення

PROMO

O

« 0 »,« 1 »

Акція: 0 - немає, 1 - є

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

SHIPMENTTIME

O

Час (год: хв)

Час відвантаження

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CURRENCY

M

Рядок (3)

Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR)

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

ORDERREFERENCENUMBER

Рядок (16)

Унікальний номер замовлення для відстеження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (закінчення блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

TRANSPORTATIONTYPES

O

Рядок (35)

Вид транспортування

TRANSPORTATIONMEANS

O

Рядок (70)

Транспортний засіб

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (70)

Умови транспортування

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (35)

Тип оплати доставки (Умови оплати)

TRANSPORTATIONROUTE

O

Рядок (70)

Маршрут доставки

BLANKETORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер бланкового замовлення

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна,

 • D - видалення,

 • F - фіктивність замовлення,

 • PO - попереднє замовлення,

 • OS - замовлення на послугу / маркетинг

CORRNUMBER

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PREORDER

O

Попередні замовлення (початок блоку)

PREORDERNUM

O

Рядок (10)

Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)

PREORDER

O

Попередні замовлення (закінчення блоку)

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

BRANCHCODE

O

Рядок

Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К )

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

DISCOUNTVALUE

O

Число позитивне

Розмір знижки

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

QUANTITYOFCUINTU

О

Число позитивне

Кількість в упаковці

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

QUANTITYOFPACKS

О

Число позитивне

Кількість упаковок

ORDERPRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

О

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

VAT

O

Число десяткове

Ставка ПДВ,%

CLAIMEDDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Оголошена дата доставки

CLAIMEDDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Оголошений час доставки

DELIVERYPLACE

О

Число (13)

GLN кінцевого місця доставки

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

PRODUCTIONCODE

О

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

POSITIONKGM

O

Всього кілограм по позиції

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

COMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер постачальника

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Поставка не пізніше зазначеного часу

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Число позитивне

Ідентифікатор упаковки

CATEGORYNAME

O

Рядок (70)

Найменування категорії товару

BRENDNAME

O

Рядок (70)

Найменування бренду

GROUPNAME

Найменування групи товару

NOVELTY

O

Новинка

COUNTPIECESINBOX

O

Число позитивне

Кількість частин в упаковці

COUNTBOXESINLAYER

O

Число позитивне

Кількість упаковок на 1 рівні

COUNTPERPALLET

O

Число позитивне

Кількість на палеті

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

PALLETS

O

Число позитивне

Кількість палет

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

O

Число позитивне

Діаметр

PRICEWITHDISCOUNT

O

Число десяткове

Ціна з урахуванням знижки

BOXESCOUNT

O

Число позитивне

Кількість упаковок

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

SERVICEDESCRIPTION

О/M (обов’язковий тільки для Замовлення послуги - ORDER з полем DOCTYPE=OS)

Рядок (500)

Назва послуги

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

Приклад ORDER


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

MAXORDERPRICE

O

Число десяткове (18,2)

Максимальна роздрібна ціна (МРЦ)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O/M

Рядок (30)

Гарантійний термін. Поле обов’язкове для клієнтів Модерн Експо

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Число позитивне

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

Приклад ORDRSP


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на Замовлення (ORDER). При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

VERSION

M

Ціле позитивне число (1-99)

Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

O

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

O

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECIPTYPE

O

Рядок (1)

Доступні значення:

 • 0 - «Пряма поставка на АТБ» (за замовчуванням),

 • 1 - «Поставка зі складів Логістик Юніон».

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PAYMENTTERM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінцева дата оплати товару

SHIPMENTS

O

Рядок (1)

Перевезення

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

TRANSPORTERTYPE

O

Рядок (70)

Тип транспорту

TRANSPORTTYPE

О

Рядок (2, 3)

Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

M

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

IDPRODUCER

O

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

M

Число позитивне

кількість, що поставляється

DELIVEREDUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

O

Число позитивне

Замовлена кількість

ORDERUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

CUSTOMSTARIFFNUMBER

O

Число (4-10)

Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

TAXRATE

O

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

BRANCH_UUID

O

Рядок (36)

UUID гілки поставки (автоматично заповнюється платформою EDIN 2.0); приклад значення: 7b6cc5d8-9e5d-1cf7-adc9-196836579863

DESADV

Закінчення документа

Приклад DESADV


Рахунок (INVOICE)

Рахунок (INVOICE) є повідомленням; в якому містяться дані по оплаті наданих послуг і товарів. В Рахунку обов’язково вказується ціна продукту без ПДВ; ставка ПДВ для кожної товарної позиції і підраховується сумарна вартість Замовлення.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

INVOICE

Початок документа

DOCUMENTNAME

М

Рядок (16)

Назва документа (380 - Рахунок)

NUMBER

М

Рядок (16)

Номер рахунку

DATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата створення рахунку

INVOICETYPE

М

Число (1)

Тип документа: 0-Оригінал, 1-Коригування

INVOICENUMBER

М/-

Рядок (16)

Номер рахунку; поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

INVOICEDATE

М/-

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку; поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

DELIVERYDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

CURRENCY

М

Рядок (3)

Код валюти

ORDERNUMBER

М

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

М

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

М

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECADVNUMBER

O

Рядок (16)

Номер пов. про прийом

RECADVDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата пов. про прийом

REFERENCEINVOICENUMBER

O

Рядок (15)

Номер рахунку

REFERENCEINVOICEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата рахунку

GOODSTOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Всього без ПДВ

POSITIONSAMOUNT

М

Число десяткове

Всього за позиціями

VATSUM

М

Число десяткове

Сума ПДВ

INVOICETOTALAMOUNT

М

Число десяткове

Сума за рахунком

TAXABLEAMOUNT

М

Число десяткове

База оподаткування

DISCOUNTAMOUNT

О

Число позитивне

Сума знижки

CONDITIONSAMOUNT

О

Число позитивне

Узгоджена сума оплати

FREIGHTCHARGE

О

Число позитивне

Плата за перевезення вантажу

PAYMENTORDERNUMBER

О

Рядок (35)

Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки

FISCALNUMBER

О

Рядок (35)

ІПН

REGISTRATIONNUMBER

О

Рядок (35)

ЄДРПОУ

VATNUMBER

О

Рядок (16)

Номер свід. ПДВ

CAMPAIGNNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору на поставку

MANAGER

О

Рядок (35)

Ім’я менеджера

ACCOUNTING

О

Рядок (35)

Ім’я головного бухгалтера

VAT

М

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT

Момент подання документів на поставку, можливі значення: 0 - До початку поставки товару; 1 - Після поставки товару

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

М

Число (13)

GLN постачальника

SUPPLIERNAME

O

Рядок (70)

Ім’я постачальника

SUPPLIERADRESS

O

Рядок (70)

Адреса постачальника

SUPPLIERCITY

O

Рядок (70)

Місто постачальника

SUPPLIERZIP

O

Рядок (35)

Індекс постачальника

BUYER

М

Число (13)

GLN покупця

BUYERNAME

O

Рядок (35)

Ім’я покупця

BUYERADRESS

O

Рядок (35)

Адреса покупця

BUYERCITY

O

Рядок (35)

Місто покупця

BUYERZIP

O

Число позитивне

Індекс покупця

BUYERKPP

O

Рядок (12)

ЄДРПОУ покупця

BUYERINN

O

Число позитивне

ІПН покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

DELIVERYTERMS

О

Тип відвантаження; можливі значення: 1 - Самовивіз; 2 - Доставка постачальником

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

INVOICEPARTNERINN

O

Число позитивне

ІПН платника

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

CONSEGNOR

О

Число (13)

GLN вантажовідправника

CONSEGNORNAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажовідправника

CONSEGNORADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажовідправника

CONSEGNORCITY

O

Рядок (35)

Місто вантажовідправника

CONSEGNORZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажовідправника

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

CONSIGNEENAME

O

Рядок (35)

Ім’я вантажоодержувача

CONSIGNEEADRESS

O

Рядок (35)

Адреса вантажоодержувача

CONSIGNEECITY

O

Рядок (35)

Місто вантажоодержувача

CONSIGNEEZIP

O

Число позитивне

Індекс вантажоодержувача

CONSIGNEEINN

O

Число позитивне

ІПН вантажоодержувача

SENDER

М

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

М

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

BANKNAME

O

Рядок (70)

Найменування банку

BANKMFONUMBER

О

Число (6)

МФО банку

BANKACCOUNT

Рядок (35)

Номер р/р

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

М

Число * 1, 100 +

Номер позиції.

PRODUCT

М

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

IDPRODUCER

О

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDSUPPLIER

О

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

PRODUCTIDBUYER

О

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

INVOICEDQUANTITYBEFORE

M/-

Число позитивне

Кількість в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

INVOICEDQUANTITYAFTER

M/-

Число позитивне

Кількість в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

PRODINN

O

Число позитивне

ІПН виробника/імпортера

INVOICEDQUANTITY

М/-

Число позитивне

Кількість за рахунком; поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

INVOICEUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

UNITPRICEBEFORE

M/О

Число позитивне

Ціна без НДС в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1

UNITPRICEAFTER

M/О

Число позитивне

Ціна без НДС в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1

GROSSPRICEBEFORE

M/-

Число позитивне

Ціна з НДС в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

GROSSPRICEAFTER

M/-

Число позитивне

Ціна з НДС в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTWITHVATBEFORE

M/-

Число позитивне

Сума з НДС товару в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTWITHVATAFTER

M/-

Число позитивне

Сума з НДС товару в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTBEFORE

M/-

Число позитивне

Сума товару в „Оригіналі“ (INVOICETYPE=0); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

AMOUNTAFTER

M/-

Число позитивне

Сума товару в „Коригуванні“ (INVOICETYPE=1); поле обов’язкове до заповнення при INVOICETYPE=1 і не заповнюється при INVOICETYPE=0

UNITPRICE

М/-

Число десяткове

Ціна за одиницю (без ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

ADVICEPRICE

O

Число десяткове

Рекомендована ціна (державою)

GROSSPRICE

O/-

Число десяткове

Ціна за одиницю з ПДВ; поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

GROSSAMOUNT

O

Число десяткове

Сума з ПДВ

AMOUNT

М/-

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

AMOUNTWITHVAT

O/-

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ); поле не заповнюється при INVOICETYPE=1

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Рядок (35)

Номер державної митної декларації (ВМД)

CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE

О

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата ВМД

FOREIGNTRADECODE

О

Рядок (35)

Код товара по УКТВЕД11 (для України)

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

AMOUNTTYPE

М

Число (3)

Службове поле

TAX

Логістика (початок блоку)

FUNCTION

М

Число (1)

5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок

TAXTYPECODE

М

Рядок (3)

Код податку (ПДВ)

TAXRATE

М

Число (3)

Ставка податку (ПДВ,%)

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

CATEGORY

М

Рядок (1)

S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір

TAX

Логістика (закінчення блоку)

PRODUCTIONCODE

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

BOTTLING

Партія розливу (початок блоку)

BOTTLINGNUMBER

Число (2)

Номер партії розливу

BOTTLINGDATE

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата партії розливу

BOTTLING

Партія розливу (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

INVOICE

Закінчення документа

Приклад INVOICE


Універсальний/неструктурований документ (CONDRA)

НАЗВА ПОЛЯ

Тип 1

Формат

Опис

CONDRA

Початок документа

DATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата надходження на платформу EDI Network

NUMBER

M

Рядок (32)

Номер документа

NUMBERDOCTO

O

Рядок (16)

Номер документа-підстави

DATEDOCTO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа-підстави

CONTRACTNUMBER

О

Рядок (16)

Номер договору

COMPNUMBER

O

Рядок (1000)

Примітка (вільний текст до 1000 символів)

CONTRACTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

DOCTYPE

O

Рядок (1000)

Тип універсального/неструктурованого документа:

 • 1516 - Рахунок по еквайрингу

 • 1501 - Рахунок на оплату по послугах реклами

 • 1502 - Рахунок на оплату по послугах маркетингу

 • 1503 - Рахунок на оплату по послугах просування товарів

 • 1500 - Рахунок на оплату по послугах оренди

 • 1506 - Рахунок на оплату щодо бонусів / премій постачальників

 • 1509 - Рахунок на оплату щодо бонусів / премій постачальників

 • 11 - Акт розбіжності

 • 1512 - Акт звірки взаємозаліків

 • 53 - Акт про надані послуги

 • 54 - Акт прийому-передачі майнових прав

 • 20 - Акт премії за договором поставки

 • 1012 - Акт звірки

 • 50 - Акт заліку за договором маркетингу

 • 1515 - Додаткові угоди до договорів поставки та договорів на послуги

 • 1513 - Протокол розбіжностей

 • 1514 - Додатки до договорів поставки та договорів на послуги

 • 1005 - Заявка на збільшення ліміту

 • 1004 - Заявка на нового дебітора

 • 1522 - Заявка на транспортування

 • 1002 - Заявка на факторинг за формою фактора (новому фактору)

 • 1003 - Заявка на факторинг / Пакет документів за списком Фактора (новому фактору)

 • 81 - Поступка прав вимог. Порука

 • 1505 - Протокол заліку бонусів / премій постачальників

 • 1508 - Розрахунок премії / бонусів

 • 1521 - Акт виконаних робіт

 • 62 - Претензія по якості

 • 61 - Претензія по недопоставкам

 • 60 - Претензія по цінам

 • 57 - Товарно-транспортна накладна

 • 70 - Контакт-репорт по акції

 • 1013 - Договір

 • 40 - Графік поставок

 • 1006 - Договір факторингу

 • 71 - Гарантійний лист по акції

 • 1519 - Накладна на переміщення

 • 1504 - Повідомлення про залік бонусів / премій постачальників

 • 1507 - Повідомлення про залік бонусів / премій постачальників

 • 1511 - Акт взаємозаліку

 • 1009 - Інший документ (вказується назва дата і опис документа)

 • 1015 - Товарна накладна

 • 10 - Зворотні документи

 • 1520 - Звіт комітента

 • 1517 - Звіт комітента по еквайрингу

 • 1010 - Відправлені

 • 1510 - Заява про проведення взаємозаліку

 • 1014 - Додаткова угода

 • 1518 - Специфікація послуг з перевезень

 • 1007 - Повідомлення (3х стороннє) / пов. про зворотну передачу

 • 111 - Інший документ

INFO

O

Рядок (1000)

Інформаційне поле

HEAD

Початок основного блоку

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

SUPPLIER

O

Число (13)

GLN Постачальника

BUYER

O

Число (13)

GLN Покупця

DELIVERYPLACE

O

Число (13)

GLN місця доставки

TYPE

M

Число

Тип

 • 1 - Оригінал

 • 2 - Прийнятий

 • 3 - Відхилений

 • 4 - Відкликаний

INFO

O

Рядок (70)

Інформаційне поле

DOCGUID

M

Рядок (70)

Ідентифікатор документа

TRANSGUID

M

Рядок (70)

Ідентифікатор транспортного контейнера (ідентифікатор ланцюжка Condra, всі дії по Condra повинні містити цей тег і для всіх він однаковий)

SUM

О

Число десяткове

Сума документа

CONTENT

Вкладення (початок блоку)

FILENAME

M/O

Рядок (70)

Назва файлу (поле обов’язкове для типів (TYPE) 1 та 2)

SIGNNAME

O

Рядок (70)

Назва файлу підпису

CONTENT

Вкладення (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

CONDRA

Закінчення документа

Приклад CONDRA


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»