XML Специфікації схеми «Міжнародні поставки»


Замовлення (ORDER)

Замовлення (ORDER) на поставку відправляє покупець постачальнику, вказуючи штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію.

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDER

Початок документа

DOCUMENTNAME

M

Число позитивне

Назва документа (220 -замовлення)

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

EXCHANGE_SCHEMA_TYPE

O

лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива

VERSION

O

Число позитивне (1-99)

Версія замовлення

PROMO

O

« 0 »,« 1 »

Акція: 0 - немає, 1 - є

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

SHIPMENTTIME

O

Час (год: хв)

Час відвантаження

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

CAMPAIGNNUMBERDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата договору

CURRENCY

M

Рядок (3)

Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR)

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

ORDERREFERENCENUMBER

Рядок (16)

Унікальний номер замовлення для відстеження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (закінчення блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

TRANSPORTATIONTYPES

O

Рядок (35)

Вид транспортування

TRANSPORTATIONMEANS

O

Рядок (70)

Транспортний засіб

TRANSPORTATIONCONDITION

O

Рядок (70)

Умови транспортування

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (35)

Тип оплати доставки (Умови оплати)

TRANSPORTATIONROUTE

O

Рядок (70)

Маршрут доставки

BLANKETORDERNUMBER

O

Рядок (35)

Номер бланкового замовлення

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

DOCTYPE

O

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал,

 • R - заміна,

 • D - видалення,

 • F - фіктивність замовлення,

 • PO - попереднє замовлення,

 • OS - замовлення на послугу / маркетинг

CORRNUMBER

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PREORDER

O

Попередні замовлення (початок блоку)

PREORDERNUM

O

Рядок (10)

Номер першого Попереднього замовлення (тег може бути використаний декілька разів)

PREORDER

O

Попередні замовлення (закінчення блоку)

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

BRANCHCODE

O

Рядок

Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К )

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

ORDERPARTNER

O

Число (13)

GLN замовника

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

О

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

DISCOUNTVALUE

O

Число позитивне

Розмір знижки

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERPARTNUMBER

О

Рядок (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена ​​кількість

QUANTITYOFCUINTU

О

Число позитивне

Кількість в упаковці

ORDERUNIT

О

Рядок (3)

Одиниці виміру

QUANTITYOFPACKS

О

Число позитивне

Кількість упаковок

ORDERPRICE

M

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару (без ПДВ)

AMOUNTWITHVAT

О

Число десяткове

Сума товару (з ПДВ)

VAT

O

Число десяткове

Ставка ПДВ,%

CLAIMEDDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Оголошена дата доставки

CLAIMEDDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Оголошений час доставки

DELIVERYPLACE

О

Число (13)

GLN кінцевого місця доставки

INFOCODED

O

Рядок (35)

Інфокод

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

PRODUCTIONCODE

О

Рядок (16)

Код алкогольної продукції

POSITIONKGM

O

Всього кілограм по позиції

INFO

O

Рядок (90)

Вільний текст

COMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер постачальника

EARLIESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не раніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Поставка не пізніше зазначеної дати

LATESTDELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Поставка не пізніше зазначеного часу

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Число позитивне

Ідентифікатор упаковки

CATEGORYNAME

O

Рядок (70)

Найменування категорії товару

BRENDNAME

O

Рядок (70)

Найменування бренду

GROUPNAME

Найменування групи товару

NOVELTY

O

Новинка

COUNTPIECESINBOX

O

Число позитивне

Кількість частин в упаковці

COUNTBOXESINLAYER

O

Число позитивне

Кількість упаковок на 1 рівні

COUNTPERPALLET

O

Число позитивне

Кількість на палеті

WEIGHT

O

Число десяткове

Вага

PALLETS

O

Число позитивне

Кількість палет

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

O

Число позитивне

Діаметр

PRICEWITHDISCOUNT

O

Число десяткове

Ціна з урахуванням знижки

BOXESCOUNT

O

Число позитивне

Кількість упаковок

CHARACTERISTIC

Характеристики (початок блоку)

SERVICEDESCRIPTION

О/M (обов’язковий тільки для Замовлення послуги - ORDER з полем DOCTYPE=OS)

Рядок (500)

Назва послуги

DESCRIPTION

О

Рядок (70)

Опис продукту

CHARACTERISTIC

Характеристики (закінчення блоку)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDER

Закінчення документа

XML-Приклад ORDER

JSON-Приклад ORDER


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

Підтвердження замовлення (ORDRSP) відправляється у відповідь на прийнятий документ Замовлення (ORDER). Основною особливістю Підтвердження замовлення є уточнення про постачання по кожній товарній позиції: чи буде товар доставлений; чи змінилася кількість/ціна чи буде відмова від поставки товарної позиції

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

ORDRSP

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер підтвердження замовлення

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

TIME

O

Час (год: хв)

Час створення документа

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

DELIVERYDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата доставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

SPECIFICATIONNUMBER

O

Рядок (10)

Номер специфікації

SPECIFICATIONDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата специфікації

SHIPMENTDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата відвантаження

CURRENCY

M

Рядок (3)

Код валюти

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

LIMESNAME

O

Рядок (70)

Назва рампи

DATEFROM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата прибуття транспорту

TIMEFROM

O

Час (год: хв)

Час прибуття транспорту

DATETO

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата закінчення відвантаження

TIMETO

O

Час (год: хв)

Час закінчення відвантаження

LIMES

Деталі транспорту (початок блоку)

VAT

O

Число позитивне

Ставка ПДВ,%

ACTION

О

« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 »

4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята

TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE

O

Рядок (30)

Умови оплати

TOTALPACKAGES

O

Число десяткове

Кількість упаковок / Упаковка

TOTALPACKAGESSPACE

O

Число десяткове

Кількість місць для упаковок

TRANSPORTQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість машин

DOCTYPE

О

Рядок (1)

Тип документа:

 • O - оригінал

 • R - заміна

 • D - видалення

SUPORDER

O

Рядок (35)

Номер замовлення постачальника

KDKNUM

O

Рядок (35)

Номер загального замовлення КДК

ORDRTYPE

O

Рядок (35)

Тип замовлення

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

REASONINFO

O

Рядок (70)

Додаткова інформація

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору

HEAD

Початок основного блоку

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

BUYERCODE

O

Рядок (35)

Код покупця

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

INVOICEPARTNER

O

Число (13)

GLN платника

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

CONSIGNEE

O

Число (13)

GLN вантажоодержувача

RECIPIENTCODE

O

Рядок (35)

Код отримувача

RECIPIENTNAME

O

Рядок (70)

Ім’я одержувача

RECIPIENTCONTACTFACE

O

Рядок (70)

Контактна особа

RECIPIENTPHONE

O

Рядок (35)

Телефон одержувача

RECIPIENTCITY

O

Рядок (35)

Місто одержувача

RECIPIENTADRESS

O

Рядок (70)

Адреса одержувача

DELIVERYTERMS

Терміни доставки (в днях)

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником)

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n))

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрих-код продукту

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

ORDRSPUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

CUSTOMSTARIFFNUMBER

О

Число позитивне

Код УКТЗЕД для кожної позиції

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

MAXORDERPRICE

O

Число десяткове (18,2)

Максимальна роздрібна ціна (МРЦ)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

DISCOUNT

О

Число позитивне

Знижка

VAT

O

Рядок (3)

Ставка ПДВ,%

EXPAIRYDATE

O/M

Рядок (30)

Гарантійний термін. Поле обов’язкове для клієнтів Модерн Експо

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

TAXAMOUNT

М

Число десяткове

ПДВ

QUANTITYOFCUINTU

O

Число позитивне

Кількість в упаковці

PRODUCTTYPE

M

« 1 »,« 2 »,« 3 »

1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,,

ORDEREDQUANTITY

M

Число позитивне

Замовлена кількість

ACCEPTEDQUANTITY

M

Число позитивне

Наявна кількість

MINIMUMORDERQUANTITY

O

Число позитивне

Мінімальна замовлена кількість

MAXIMUMORDERQUANTITY

О

Число позитивне

Максимально допустима відвантажувана кількість

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

CONDITIONSTATUS

О

Рядок (3)

Статус кондиції

PACKAGEID

O

Число позитивне

Ідентифікатор упаковки

COUNTRYORIGIN

О

Рядок (2)

Країна виробник

CALIBRE

О

Число позитивне

Калібр упаковки string (30)

PACKING

Упаковка (початок блоку)

PACKINGTYPE

O

Рядок (3)

Тип упаковки

PACKINGQUANTITY

O

Число позитивне

Кількість упаковок

PACKINGUNIT

O

Число позитивне

Пакувальник

PACKING

Упаковка (закінчення блоку)

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

ORDRSP

Закінчення документа

XML-Приклад ORDRSP

JSON-Приклад ORDRSP


Повідомлення про відвантаження (DESADV)

Повідомлення про відвантаження (DESADV) відправляє постачальник у відповідь на Замовлення (ORDER). При цьому постачальник може змінити кількість замовлених товарних позицій, що поставляються, дату і час поставки, додаткові відомості. Даний документ є аналогом товарно-транспортної накладної (ТТН)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

DESADV

Початок документа

NUMBER

M

Рядок (50)

Номер повідомлення про відвантаження

DATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата документа

VERSION

M

Ціле позитивне число (1-99)

Версія документа (на рівні одного ланцюжка документів). При заміні документа (номер документа зберігається) потрібно збільшувати значення на одиницю (n+1)

DELIVERYDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата поставки

DELIVERYTIME

O

Час (год: хв)

Час поставки

ORDERNUMBER

M

Рядок (50)

Номер замовлення

ORDERDATE

M

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата замовлення

ORDRSPNUMBER

O

Рядок (16)

Номер підтвердження замовлення

ORDRSPDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата підтвердження замовлення

DELIVERYNOTENUMBER

O

Рядок (16)

Номер накладної

DELIVERYNOTEDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Дата накладної

RECIPTYPE

O

Рядок (1)

Доступні значення:

 • 0 - «Пряма поставка на АТБ» (за замовчуванням),

 • 1 - «Поставка зі складів Логістик Юніон».

INFO

O

Рядок (70)

Вільний текст

PAYMENTTERM

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Кінцева дата оплати товару

SHIPMENTS

O

Рядок (1)

Перевезення

CAMPAIGNNUMBER

O

Рядок (70)

Номер договору на поставку

TRANSPORTERTYPE

O

Рядок (70)

Тип транспорту

TRANSPORTTYPE

О

Рядок (2, 3)

Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба

PACKAGEWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага по накладній

HEAD

Початок основного блоку

SUPPLIER

M

Число (13)

GLN постачальника

BUYER

M

Число (13)

GLN покупця

DELIVERYPLACE

M

Число (13)

GLN місця доставки

FINALRECIPIENT

O

Число (13)

GLN кінцевого консигнатора

SENDER

M

Число (13)

GLN відправника повідомлення

RECIPIENT

M

Число (13)

GLN одержувача повідомлення

EDIINTERCHANGEID

O

Рядок (70)

Номер транзакції

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (початок блоку)

HIERARCHICALID

M

Число позитивне

Номер ієрархії упаковки

POSITION

Товарні позиції (початок блоку)

POSITIONNUMBER

M

Число позитивне

Номер товарної позиції

PRODUCT

M

Число (8, 10, 14)

Штрихкод продукту

PRODUCTIDSUPPLIER

O

Рядок (16)

Артикул в БД постачальника

IDPRODUCER

O

Рядок (8)

Код виробника

PRODUCTIDBUYER

O

Рядок (16)

Артикул в БД покупця

BUYERNUMBER

О

Число ціле (16)

Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця

DELIVEREDQUANTITY

M

Число позитивне

кількість, що поставляється

DELIVEREDUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

ORDEREDQUANTITY

O

Число позитивне

Замовлена кількість

ORDERUNIT

O

Рядок (3)

Одиниці виміру

AMOUNT

O

Число десяткове

Сума товару без ПДВ

AMOUNTWITHVAT

O

Число десяткове

Сума товару з ПДВ

CUSTOMSTARIFFNUMBER

O

Число (4-10)

Код УКТЗЕД / Номер державної митної декларації (ВМД)

ADVICEPRICE

O

Число ціле з трьома знаками після коми

Рекомендована ціна (державою)

PRICE

O

Число десяткове

Ціна продукту без ПДВ

PRICEWITHVAT

O

Число десяткове

Ціна продукту з ПДВ

TAXRATE

O

20/19/16/14/7/2/0

Ставка ПДВ (20%, 19%, 16%, 14%, 7%, 2%, 0%)

DESCRIPTION

O

Рядок (70)

Опис продукту

GOODDATE

O

Дата (РРРР-ММ-ДД)

Термін придатності

BRUTTOWEIGHT

O

Decimal (18,3) / Розділення крапкою

Вага брутто

POSITION

Товарні позиції (закінчення блоку)

PACKINGSEQUENCE

Робота з товарними позиціями (закінчення блоку)

HEAD

Закінчення основного блоку

BRANCH_UUID

O

Рядок (36)

UUID гілки поставки (автоматично заповнюється платформою EDIN 2.0); приклад значення: 7b6cc5d8-9e5d-1cf7-adc9-196836579863

DESADV

Закінчення документа

XML-Приклад DESADV

JSON-Приклад DESADV


Рахунок (INVOICE)

Рахунок (INVOICE) є повідомленням, в якому містяться дані по оплаті наданих послуг і товарів. В Рахунку обов’язково вказується ціна продукту без ПДВ; ставка ПДВ для кожної товарної позиції і підраховується сумарна вартість Замовлення.

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INVOICE>
<DOCUMENTNAME>380</DOCUMENTNAME>
<NUMBER>11234</NUMBER>
<DATE>2023-07-10</DATE>
<INVOICETYPE>0</INVOICETYPE>
<INVOICENUMBER>1213</INVOICENUMBER>
<INVOICEDATE>2023-07-06</INVOICEDATE>
<DELIVERYDATE>2023-07-06</DELIVERYDATE>
<DELIVERYTIME>12:48</DELIVERYTIME>
<CURRENCY>UAH</CURRENCY>
<ORDERNUMBER>1213</ORDERNUMBER>
<ORDERDATE>2023-07-06</ORDERDATE>
<DELIVERYNOTENUMBER>1111</DELIVERYNOTENUMBER>
<DELIVERYNOTEDATE>2023-07-10</DELIVERYNOTEDATE>
<RECADVNUMBER>121212</RECADVNUMBER>
<RECADVDATE>2023-07-05</RECADVDATE>
<REFERENCEINVOICENUMBER>1111</REFERENCEINVOICENUMBER>
<REFERENCEINVOICEDATE>2023-07-05</REFERENCEINVOICEDATE>
<GOODSTOTALAMOUNT>1000.00</GOODSTOTALAMOUNT>
<POSITIONSAMOUNT>10.00</POSITIONSAMOUNT>
<VATSUM>200.00</VATSUM>
<INVOICETOTALAMOUNT>1200.00</INVOICETOTALAMOUNT>
<TAXABLEAMOUNT>1000.00</TAXABLEAMOUNT>
<DISCOUNTAMOUNT>100</DISCOUNTAMOUNT>
<CONDITIONSAMOUNT>110</CONDITIONSAMOUNT>
<FREIGHTCHARGE>10</FREIGHTCHARGE>
<PAYMENTORDERNUMBER>121213</PAYMENTORDERNUMBER>
<FISCALNUMBER>304872104175</FISCALNUMBER>
<REGISTRATIONNUMBER>30487219</REGISTRATIONNUMBER>
<VATNUMBER>1244H39131319493</VATNUMBER>
<CAMPAIGNNUMBER>55443</CAMPAIGNNUMBER>
<MANAGER>Ярослав</MANAGER>
<ACCOUNTING>Олена</ACCOUNTING>
<CAMPAIGNNUMBERDATE>2023-07-06</CAMPAIGNNUMBERDATE>
<VAT>20</VAT>
<DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT>0</DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT>
<DOCTYPE>0</DOCTYPE>
<HEAD>
  <SUPPLIER>9864065732181</SUPPLIER>
  <SUPPLIERNAME>Постачальник</SUPPLIERNAME>
  <SUPPLIERADRESS>ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 42</SUPPLIERADRESS>
  <SUPPLIERCITY>Дніпро</SUPPLIERCITY>
  <SUPPLIERZIP>49000</SUPPLIERZIP>
  <BUYER>4820128010003</BUYER>
  <BUYERNAME>Мережа</BUYERNAME>
  <BUYERADRESS>ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 41</BUYERADRESS>
  <BUYERCITY>Дніпро</BUYERCITY>
  <BUYERZIP>49001</BUYERZIP>
  <BUYERKPP>30487219</BUYERKPP>
  <BUYERINN>304872104175</BUYERINN>
  <DELIVERYPLACE>4820128010003</DELIVERYPLACE>
  <DELIVERYTERMS>1</DELIVERYTERMS>
  <INVOICEPARTNER>4820128010003</INVOICEPARTNER>
  <FINALRECIPIENT>4820128010003</FINALRECIPIENT>
  <ORDERPARTNER>4820128010003</ORDERPARTNER>
  <CONSEGNOR>9864065732182</CONSEGNOR>
  <CONSEGNORNAME>Вантажовідправник1</CONSEGNORNAME>
  <CONSEGNORADRESS>Тестова адреса1</CONSEGNORADRESS>
  <CONSEGNORCITY>м.Дніпро</CONSEGNORCITY>
  <CONSEGNORZIP>492001</CONSEGNORZIP>
  <CONSIGNEE>4820128010003</CONSIGNEE>
  <CONSIGNEENAME>Вантажоодержувач1</CONSIGNEENAME>
  <CONSIGNEEADRESS>Тестова адреса2</CONSIGNEEADRESS>
  <CONSIGNEECITY>м.Київ</CONSIGNEECITY>
  <CONSIGNEEZIP>49001</CONSIGNEEZIP>
  <CONSIGNEEINN>04872104175</CONSIGNEEINN>
  <SENDER>4820128010003</SENDER>
  <RECIPIENT>9864065732182</RECIPIENT>
  <EDIINTERCHANGEID>11111</EDIINTERCHANGEID>
  <BANKNAME>ПриватБанк</BANKNAME>
  <BANKMFONUMBER>123463</BANKMFONUMBER>
  <BANKACCOUNT>Номер Р/р23131</BANKACCOUNT>
  <POSITION>
   <POSITIONNUMBER>1</POSITIONNUMBER>
   <PRODUCT>4820050000111</PRODUCT>
   <IDPRODUCER>57683929</IDPRODUCER>
   <PRODUCTIDSUPPLIER>585538169</PRODUCTIDSUPPLIER>
   <PRODUCTIDBUYER>244331123</PRODUCTIDBUYER>
   <INVOICEDQUANTITYBEFORE>10</INVOICEDQUANTITYBEFORE>
   <INVOICEDQUANTITYAFTER>11</INVOICEDQUANTITYAFTER>
   <BUYERPARTNUMBER>111866</BUYERPARTNUMBER>
   <PRODINN>1012444</PRODINN>
   <INVOICEDQUANTITY>10</INVOICEDQUANTITY>
   <QUANTITYOFCUINTU>10</QUANTITYOFCUINTU>
   <INVOICEUNIT>BH</INVOICEUNIT>
   <UNITPRICEBEFORE>100</UNITPRICEBEFORE>
   <UNITPRICEAFTER>110</UNITPRICEAFTER>
   <GROSSPRICEBEFORE>120.00</GROSSPRICEBEFORE>
   <GROSSPRICEAFTER>120.00</GROSSPRICEAFTER>
   <AMOUNTWITHVATBEFORE>1000.00</AMOUNTWITHVATBEFORE>
   <AMOUNTWITHVATAFTER>1100.00</AMOUNTWITHVATAFTER>
   <AMOUNTBEFORE>1000.00</AMOUNTBEFORE>
   <AMOUNTAFTER>1100.00</AMOUNTAFTER>
   <UNITPRICE>100</UNITPRICE>
   <ADVICEPRICE>100</ADVICEPRICE>
   <GROSSPRICE>120.00</GROSSPRICE>
   <GROSSAMOUNT>120.00</GROSSAMOUNT>
   <AMOUNTWITHVAT>1200.00</AMOUNTWITHVAT>
   <AMOUNT>1000.00</AMOUNT>
   <COUNTRYORIGIN>AZ</COUNTRYORIGIN>
   <CUSTOMSTARIFFNUMBER>123123224</CUSTOMSTARIFFNUMBER>
   <CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE>2023-07-06</CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE>
   <FOREIGNTRADECODE>1114553</FOREIGNTRADECODE>
   <DESCRIPTION>Тестовий товар 1</DESCRIPTION>
   <AMOUNTTYPE>203</AMOUNTTYPE>
   <TAX>
   <FUNCTION>5</FUNCTION>
   <TAXTYPECODE>VAT</TAXTYPECODE>
   <TAXRATE>20</TAXRATE>
   <TAXAMOUNT>200.00</TAXAMOUNT>
   <CATEGORY>S</CATEGORY>
   <PRODUCTIONCODE>12356624211</PRODUCTIONCODE>
   </TAX>
   <BOTTLING>
   <BOTTLINGNUMBER>12</BOTTLINGNUMBER>
   <BOTTLINGDATE>2023-07-06</BOTTLINGDATE>
   </BOTTLING>
  </POSITION>
</HEAD>
</INVOICE>

1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

елементи структури мають наступний вигляд:

 • параметрЗіЗначенням;

 • об’єктЗПараметрами;

 • масивОб’єктів;

 • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

Універсальний/неструктурований документ (CONDRA)

Примітка

При відправці CONDRA-документа через FTP необхідно вивантажувати zip-архів з назвою, що відповідає формату condra_УнікальнийUUID.zip. При цьому zip-архів має містити:

 • condra.xml (назва незмінна) - файл з вказанням сторін, номера, дати документа;

 • bla-bla-file.pdf - файли-вкладення; можуть бути не підписаними чи підписаними (без додавання розширення .p7s після підписання).

Приклад zip-архіва CONDRA-документа для відправки через FTP: condra_68527c7c-a5ea-4445-b119-234d25564717.zip

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CONDRA>
<DATE>2023-04-06</DATE>
<NUMBER>HIMARS_001</NUMBER>
<NUMBERDOCTO>HIMARS_001</NUMBERDOCTO>
<DATEDOCTO>2023-04-05</DATEDOCTO>
<CONTRACTNUMBER>33333</CONTRACTNUMBER>
<CONTRACTDATE>2023-07-01</CONTRACTDATE>
<DOCTYPE>54</DOCTYPE>
<HEAD>
  <SENDER>9864065737490</SENDER>
  <RECIPIENT>9864232441694</RECIPIENT>
  <SUPPLIER>9864232441694</SUPPLIER>
  <DELIVERYPLACE>9864232441694</DELIVERYPLACE>
  <TYPE>1</TYPE>
  <INFO>Додакова інформація</INFO>
  <DOCGUID>9805e848-461b-43e3-ae1c-ee485a32b3b3</DOCGUID>
  <TRANSGUID>a7617d24-9d86-4804-a6c8-64d132fd98ce</TRANSGUID>
  <SUM>100.23</SUM>
  <CONTENT>
   <FILENAME>DDD.pdf</FILENAME>
   <SIGNNAME>DDD.p7s</SIGNNAME>
  </CONTENT>
</HEAD>
</CONDRA>

3

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

4

елементи структури мають наступний вигляд:

 • параметрЗіЗначенням;

 • об’єктЗПараметрами;

 • масивОб’єктів;

 • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни