Терміни та визначення

  • Структурований документ – документ у форматі XML/JSON, тобто такий, який передається у попередньо налаштованій та стандартизованій структурі даних.

  • Неструкторований документ – це документ з довільною структурою даних; до таких документів належать PDF, PNG, JPG, DOCX, XLSX та інші формати.

  • КЕП – кваліфікований електронний підпис - це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, якi додаються до iнших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора. Документи, пiдписанi за допомогою КЕП, мають таку саму юридичну силу, як i звичайні.

  • EDI (Electronic Data Interchange) – серія стандартів конвенцiй щодо обмiну структурованою цифровою інформацією між бізнес-партнерами, що базується на регламентації форматiв повідомлень. Обмiн EDI-повідомленнями проходить без використання КЕП.

  • ЮЗД – юридично значущий документ, тобто документ підписаний КЕП.

  • ЮЗЕДО – обмiн фiнансовою, комерцiйною, логістичною та ін. інформацією у вигляді структурованого електронного документу з використанням КЕП безпосередньо мiж комп’ютерними системами бiзнес-партнерів.

  • GTIN (Global Trade item Number, GTIN) – глобальний номер товарноï позиції; зазвичай 13-розрядний мiжнародний номер товару, призначений для використання в комп’ютерних системах. Розроблений та підтримується мiжнародною організацією GS1 (https://uk.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number, https://gs1ua.org/ua/gs1-system/identifikatsiya-ta-shtrihove-koduvannya/trade-items).

  • GLN (Global Location Number) – глобальний номер місця знаходження або глобальний ідентифiкацiйний номер. Використовується в системах електронного обміну даними для визначання юридичних/фiзичних осіб, мiсця доставки (https://gs1ua.org/ua/gs1-system/identifikatsiya-ta-shtrihove-koduvannya/gln).