Створити документ (пропозицію (переузгодження) чи комерційну пропозицію)

При переузгодженні потрібно створити пропозицію (документ «Товарне узгодження» AGREEM). Один AGREEM може бути пов’язаний лише з одним COMDOC_008, тобто при повторному створенні AGREEM на підставі того ж COMDOC_008 (параметр parent_doc_uuid) буде виникати помилка.

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

Увага

Даний метод може бути використано лише користувачем з роллю «Постачальник».

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/es/agreement?gln=9864067620417&sender_id=13200665&recipient_id=41249&retailer_id=7&contract_uuid=ebe77c79-85fc-4c58-a07b-833caac25d65&type=1&doc_date=1588881407&doc_number=1200.996633_128&status_id=1&signperiod=undefined

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

sender_id (обов’язково) long - id відправника;

recipient_id (обов’язково) long - id одержувача;

retailer_id (обов’язково) long - id мережі;

contract_uuid (обов’язково) UUID - GUID контракту / договору;

type (обов’язково) int - тип документа (1-AGREEM, 2-COMDOC_008, 3-NOVELTY);

doc_date (обов’язково) long - дата ствоення документа;

doc_number (обов’язково) String - номер документа;

status_id (обов’язково) int - статус документа (1-чернетка);

parent_doc_uuid UUID - GUID документа-підстави (початкового документа);

signperiod String - встановлений період підписання

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається документ:

  • для type=1 - це Товарне узгодження AGREEM

  • для type=3 - це Комерційна пропозиція NOVELTY

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається GUID створеної пропозиції (вказується в подальших методах):

JSON:

{7a2eee64-f4f0-4388-8023-122d03899a3c}