Отримати дані комерційної пропозиції / товарного узгодження

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/es/agreement?gln=9864xxxxx415&agreement_uuid=11xxxxx6-6473-4c82-9fbe-4d2ba210fafa

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) String - GUID документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається об’єкт з інформацією про документ .