Оновити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Увага

Користувач з роллю «Постачальник» за допомогою цього методу може замінити файл обгрунтування, але лише поки пропозиція у статусі «Чернетка». Користувач з роллю «Мережа» за допомогою цього методу може оновити тіло пропозиції (наприклад змінити ціни).

URL

Метод запиту

PUT

URL запиту

/api/es/agreement/body?gln=9864067620417&agreement_uuid=e9xxxxa0-aed2-4cd8-b8ba-c6070ecab278&body_type=1

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) UUID - GUID пропозиції;

body_type (обов’язково) int - тип даних; число (1-AGREEM; 3-вкладення обгунтування);

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передаються тіло документа Товарне узгодження (AGREEM) / Комерційна пропозиція (NOVELTY) (json) у вигляді байтмассива

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).